Bạn ước mong gì cho ngày hạnh phúc 20/3?

Ngày 20/3, Mặt trời nằm ngang đường Xích đạo khiến cho Ngày và Đêm dài bằng nhau, âm dương cân bằng, hài hòa. Xuất phát từ ý tưởng của Quốc vương Bhutan, Liên hiệp quốc lấy đó làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Khái niệm hài hòa, cân bằng này giống như khái niệm Âm Dương của Đạo gia vậy. Cân bằng thì không phát sinh xung đột, tiêu trừ lẫn nhau, là nguồn gốc của an ổn. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents