Ăn tổ yến xem như là tự sát !!!

Tin hay không tin tuỳ bạn !
Ăn tổ yến xem như đang tự sát !!!
 
Mặc ai nói tổ yến tốt cở nào, nhưng xem xong cách chế biến sau đây, sẽ biết :
Khi lấy tổ yến về, cây cỏ, lông chim rất dơ còn thối lắm nữa !
Không có ai muốn ăn đâu, hãy xem cách làm sạch sau đây :
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: