Chấp Mê Bất Ngộ

Trên thế giới này, người đáng sợ nhất, không phải tiểu nhân, cũng không phải ác nhân, mà là “2 chữ” này
đáng sợ, vô minh, Nghiệp duyên, câu chuyện, Bài chọn lọc,
Hãy dùng trí tuệ để phân biệt đúng sai, thiên ác kẻo lạc lối trong sai lầm. (Ảnh: Internet)
***

Tôi có một người bạn, cô ấy kết hôn mới được mấy tháng đã ly hôn, bởi vì cô ấy không muốn sống phụ thuộc vào người khác. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: