Câu Chúc Tiêu Biểu Lễ Tạ Ơn – Nubiagroup

Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên ( Huỳnh Huệ )

Ngày Lễ Tạ Ơn Ở Hoa Kỳ

Lễ Tạ ơn của người Việt tại Mỹ

Cứ vào tháng 11 là mọi người ở Mỹ lại nôn nao cho một ngày lễ lớn nhất trong năm – lễ Tạ ơn. Tục lệ này bắt đầu từ mấy trăm năm trước khi nhóm người di dân đầu tiên vượt qua đói khát, bệnh tật đã trúng vụ mùa nơi vùng đất mới. Sau khi gặt hái thu hoạch, họ làm lễ cảm tạ ơn trên và từ đó đến nay người Mỹ, những thế hệ người di dân tiếp nối, đã có truyền thống làm lễ Tạ ơn mỗi năm vào thứ 5 của tuần thứ tư trong tháng 11.

Mời các bạn và các em xem PPS nhân mùa Lễ Tạ Ơn 2013 của NubiaGroup có tiêu đề Những Lời Chúc Mừng Tiêu Biểu Mùa Lễ Tạ Ơn. ( bằng Tiếng Anh)

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: