Báo TQ: Tàu cảnh sát biển Việt Nam ngăn chặn giàn khoan 981 Trung Quốc

Đông Bình (nguồn báo chí Trung Quốc)

(GDVN) – Theo bài báo, Cảnh sát biển TQ và Việt Nam đang đối đầu ở khu vực cách đảo Tri Tôn, nhiều tàu cảnh sát biển Việt Nam đang ngăn chặn hoạt động của HD-981.

Giàn khoan 981 Trung Quốc (ảnh nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents