Thầy Thích Nhật Từ làm chuyện động trời ???

Kính thưa quý đạo hữu Phật Tử Việt Nam và Thân Hữu

Như chúng ta đều biết, Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo nguyên thủy bằng Phạn Văn (Sanskrit) được hệ thống Ngữ Học tiêu chuẩn điện toán xác định là có khoảng 10.000 trang theo kỹ thuật in ấn hiện nay. Nhưng sau 5 thế kỷ du nhập vào Trung Quốc thì “Tam Tạng Kinh Điển” đã lên tới 90.000 trang. Nghĩa là các nhà học thuật, bái sám, luận sư, tăng giải… của Trung Quốc đã tha hồ vẽ rồng vẽ rắn thành những diễn giải, suy luận và hý luận “thần kỳ” khiến cho áo nghĩa tinh túy của đạo Phật nguyên thủy tiến xa dần tới hình tướng và nội hàm của mê tín dị đoan. Sự Hán hóa và vong thân này đã khiến cho đạo Phật với bản chất “Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp” — vừa có sự minh triết của trí tuệ giác ngộ, vừa mang tính khoa học nhân bản — mà các nhà khoa học và thế giới phương Tây ngày nay đánh giá là một hệ thống tâm tuyệt vời để tinh lọc, hòa điệu và thăng hoa cho cuộc sống hiện thực đầy dẫy phiền não trong thế giới đầy biến động ngày nay.

 

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: