Phản Ứng Của Bạn – TL

Con người sinh ra và sống trên cõi đời không ai là không khổ. Ai cũng đều có cái “Khổ” riêng cả. Nhưng phần lớn cái Khổ đó do chính mình tự tạo ra từ cái Tâm của mình . Cái Tâm đó thường nổi giận, tham lam, mơ mộng, tưởng tượng những thứ không có thật mà cứ tưởng là có Thật. Cái Tâm đó cũng là nguyên nhân tạo ra những hậu quả.


Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: