Bút Chì và Ngụ Ngôn Bút Chì

Mời xem lại NGỤ NGÔN BÚT CHÌ,  clip YouTube chuyển từ file PPS, Huỳnh Huệ

Và ngắm những hình ảnh lạ đẹp  từ những cây bút chì do Lê Sáng sưu tầm :

cid:1.2790796777@web65613.mail.ac4.yahoo.com

Tiếp tục đọc

Nghệ thuật tạo hình từ bút chì (Huỳnh Huệ)

Có nhiều mô hình sáng tạo từ những cây bút chì. Tác giả sáng tạo nên những bức ảnh này là Jennifer Maestre đã nói về nghệ thuật tạo hình của mình như  sau: Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents