Hạnh phúc thật đơn giản, trước hết hãy buông bỏ bất bình trong tâm

Làm người không cần quá cố chấp, có thể tĩnh lại cũng là một dạng trí huệ. Khi tĩnh lại bạn sẽ có thể đứng ngoài những cảm xúc tiêu cực mà quan sát chúng, chế ngự chúng dần dần chúng sẽ tự nhỏ lại và bạn sẽ thấy buông bỏ cố chấp không còn là điều quá khó khăn.

Hạnh phúc thật đơn giản, nhưng trước hết hãy buông bỏ bất bình trong tâm
Hạnh phúc thật đơn giản, nhưng trước hết hãy buông bỏ bất bình trong tâm. (Ảnh: Internet) Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents