• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 091 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 091 other subscribers

Bụi Hồng Cuộc Thế & Xuôi Dòng Thời Gian ( Huỳnh Phương-Huệ Hương)

Premium Photo | Open book, dry rose flower on paper page on brown paper  surface

Bụi Hồng Cuộc Thế

Phận người có lúc dọc ngang
Vui, buồn chớ để bi  quan, rộn ràng
Bụi hồng cuộc thế mây ngàn
Ngập trời sóng vỗ, hoang mang não n
Dù cho cay đắng trăm bề

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: