Gặp chuyện không trách cứ là sự tu dưỡng và trí tuệ cao nhất

Nếu như nói cuộc sống này là một cái cây thì sự chỉ trích giống như một cái gai nhỏ. Điều thực sự làm cho người ta mệt mỏi không phải là sóng gió thất thường mà là không giải quyết được cái gai đó.

tu dưỡng, trí tuệ, đọc ngẫm, cuoc song, chỉ trích,
Nếu như nói cuộc sống này là một cái cây thì sự chỉ trích giống như một cái gai nhỏ. (Ảnh: Pixabay) Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents