• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Bệnh ” Nổ ” – Ngô Khôn Trí

Hôm nay vợ tôi đi làm về kể cho nghe ở chỗ làm, có gặp 2 người khách Việt Nam tới mua thuốc, không hiểu sao họ thích “nổ”.

Image result for thích nổ

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: