• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Bát Nhã Tâm Kinh – TS Peter Della Santina ( Doãn Lê )

BÁT NHÃ TÂM KINH

Tiến sĩ Peter Della Santina
(Doãn Lê dịch)

Lời Giới Thiệu

Bát Nhã Tâm Kinh là chương 16 trong tác phẩm gồm 41 chương THE TREE OF ENLIGHTENMENT (Cây Bồ Đề) của Tiến sĩ Peter Della Santina ấn hành năm 1997. Ông sinh ở Hoa Kỳ, Tiến sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li (Delhi), Ấn Độ năm 1979. Ông làm việc cho Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới trong 3 năm ở New Jersey dịch thuật những bản kinh Phật Giáo tiếng Tây Tạng thế kỉ thứ 8. Ông dạy tại nhiều trường đại học và các trung tâm Phật giáo ở châu Âu và châu Á, đại học Pisa ở Ý, đại học Quốc gia Singapore, Trung Tâm Tibet House ở Đề-li, Ấn Độ, dạy triết học ở Học viện Phật Giáo Trung Hoa Fo Kuang Shan, Đài Loan, và là nhà lãnh đạo nổi tiếng của truyền thống Phật Giáo Tây Tạng Sakya.
Các tác phẩm đã xuất bản: Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi vua Gautamiputra (1978 & 1982), Các trường phái Trung Luận ở Ấn Độ (1986), Trung luận tông và Triết học Tây Phương hiện đại, Triết học Đông và Tây (1986) Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: