Phải làm sao đây khi bị người khác hiểu lầm? Không nói là một loại độ lượng. Sự tình thật giả, trắng đen, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời đúng nhất.

Phải làm sao đây khi bị người khác làm tổn thương? Không nói chính là một loại thiện lương. Tình cảm ấp lạnh thế nào, thời gian sẽ minh chứng hết. Hãy ghi nhớ rằng, im lặng đôi khi chính là câu trả lời tốt nhất.

Tiếp tục đọc