• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Tình Bằng Hữu – BS Nguyễn Ý Đức

“Có bạn tốt, tốt cho sức khỏe” Irvin Sarason

Tục ngữ Mỹ có câu nói: “Tiếp tục kiếm thêm bạn mới nhưng hãy duy trì bằng hữu cũ, vì bạn mới là bạc mà bạn cũ lại là vàng”.

Tiếp tục đọc

Tình Bằng Hữu-Bạn Già – Bác sĩ Nguyễn Ý-Ðức

“Có bạn tốt, tốt cho sức khỏe”- Irvin Sarason  

      https://i1.wp.com/haphamphu.vnweblogs.com/gallery/3391/previews-med/b%E1%BA%A1n%20gi%C3%A0.jpg

Ảnh từ http://haphamphu.vnweblogs.com

Tục ngữ Mỹ có câu nói: “Tiếp tục kiếm thêm bạn mới nhưng hãy duy trì bằng hữu cũ, vì bạn mới là bạc mà bạn cũ lại là vàng”. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: