Sen Rằm Tháng Mười – Klanvy

Sen hồng hé nhuỵ đêm rằm
Trăng soi ướp mật hương trầm viễn miên
Đợi ban mai đến an nhiên
Dâng hương sắc thắm rộn miền Nhiên An
(Klanvy _ Sen rằm tháng 10)


Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: