Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa – Nguyễn Sơn

Đêm khuya trăng sao vàng dáng Quỳnh
Hồn ta ngây say tơ duyên
Môi em dâng thơm một chút tình
Ngạt ngào sắc đóa trinh nguyên.

Phạm Anh Dũng

001 Quynh Hoa Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents