Nếu Biết Ngày Mai Đã Muộn Rồi! & Ẩn Trong Nhau ( Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ )

Có thể là hình ảnh về 1 người, cây, bầu trời và văn bản

Có thể ngày mai vẫn rất dài
Vẫn bình minh hẹn với sương mai.
Một ngày vẫn sống trên trần thế
Chẳng chút chi ngờ chuyện đổi thay..

Vì thế ngày nay ở chốn này
Mới vừa mở mắt đã loay hoay
Ai đi mặc kệ, Ta còn sống!
Dệt tiếp buồn, vui.. với tháng ngày..
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ẩn Trong Nhau – Thích Tánh Tuệ

 photo Lantrang_zps645980bf.jpg

Này em, trong chữ BELIEVE 

Chữ “LIE” chen giữa nằm ì , thấy không? 

Chớ tin vội chuyện viễn vông 

Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.

   Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents