• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 1 068 người theo dõi
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 1 068 người theo dõi

Nắm được 7 chữ ‘cho’ biết được 7 chữ ‘độ’, uy đức của một người sẽ bao trùm thiên hạ

Hàm dưỡng cao nhất của đời người được gói gọn bởi hai chữ này

Đạo càng cao càng trở nên đơn giản, người càng có hàm dưỡng sống càng giản đơn. Sách dạy làm người thì có hàng trăm nghìn vạn cuốn, chữ thì có hàng triệu vạn từ, tuy nhiên hàm dưỡng cao thấp của một người thì lại chỉ cần hai chữ là đủ để bao quát…

Đó chính là “Cho” và “Độ”. Vậy ‘cho’ và ‘độ’ như thế nào mới là cái chí của người hàm dưỡng. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents