• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

7 cách để làm bạn hạnh phúc hơn

Đừng phụ thuộc vào  ai khác để có hạnh phúc và tự trọng. Chỉ có bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Nếu bạn không thể yêu và trọng bản thân, không ai khác có thể làm được điều đó.”

 “Don’t rely on someone else for your happiness and self-worth. Only you can be responsible for that. If you can’t love and respect yourself – no one else will be able to make that happen.”  ~ Stacey Charter

Ai là người quyết định hạnh phúc của bạn? Nhiều chuyên gia tâm lý nhất trí rằng  mỗi cá nhân đều có nhiều khả năng to lớn để tự quyết định hạnh phúc của mình.

Các nhà tâm lý có thể vẫn còn tranh cãi về con số chính xác, nhưng  các công trình nghiên cứu gần đây đều có chung kết luận rằng cảm nhận của bạn không phụ thuộc vào giới tính hay hoàn cảnh bạn đang sống mà phụ thuộc rất nhiều vào những hành động có chủ đích của bạn. Vì thế, hãy  tăng chỉ số hạnh phúc của bạn với 7 bước sau đây mà các nhà khoa học  đều cho là rất hiệu quả. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: