15 câu hỏi con để giúp trẻ taọ tư duy tích cực

Là những người cha người mẹ yêu thương con, điều quan trọng với bạn là khơi gợi và giúp con trẻ xây dựng tư duy và thái độ đúng. Tư duy và thái độ quyết định cách con bạn nhận thức, hiểu biết thế giới và cuộc đời này. Những câu hỏi đúng khuyến khích thái độ muốn có những thay đổi tích cực và vận dụng tốt nhất năng lực của mình

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: