11 Cách Tìm Bình An Giữa Xáo Động

“An bình: không phải là ở một nơi không có phiền não, không ồn ả, không công việc nhọc nhằn. An bình có nghĩa là ở giữa tất cả những điều này mà vẫn bình yên trong tâm.” ~ Vô danh

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/8a/b8/fa/8ab8fa0a5383aa909b7b49e17f5e75ec.jpg

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: