10 Điều Khuyên Cho Người Cao Niên – 10 Recommendations For The Elderly

Ban Mai Hồng giới thiệu Clip song ngữ về 10 lời khuyên cho người cao niên trên trang YouTube của Tan Diep.
Image result for the happy elderly in viet nam

Ảnh từ Internet

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: