Rốt cục ai là người khổ nhất? Chị Dậu ư? Không đâu chị ơi, chị nghèo nhưng còn có túp lều trú thân khi mưa nắng, nghèo nhưng vẫn còn chó, có sữa để bán

1. Chị Dậu,nghề thầy giáo,nghề giáo viên,lão hạc chị dậu và thầy giáo,ai khổ hơn ai

Nghèo như chị thì không bàn cãi rồi, tài sản của chị có giá trị nhất là cái nón rách chị dùng đi mưa đi nắng.

Tiếp tục đọc