Bộ Y tế vừa có công văn về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Theo Bộ Y tế, trên cơ sở theo dõi và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ- BYT, Bộ Y tế đề nghị chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch Covid-19 theo từng cấp (từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể) để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp.

Người chưa tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 từ vùng có dịch về phải cách ly và xét nghiệm - Ảnh 1.Xét nghiệm SARS-CoV-2