• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Mốt Tôi Đến – Thơ Xướng Họa cho Mai Tôi Đi – Nguyễn Văn Mỹ & Ngô Quang Huynh

Bài thơ Mai Tôi Đi của Ngô Quang Huynh  về triết lý sống của người đã ngộ ra lẽ vô thường đã được giới thiệu trên trang Ban Mai Hồng ngày 16 -8 -2014 ( bản Tiếng Anh và Tiếng Việt ở link dưới đây:)

MAI TÔI ĐI

Hôm nay Chị Nguyễn Thị MiLi chia sẻ với chúng ta một bài thơ họa rất hay cho Mai Tôi Đi – đó là Mốt Tôi Đến của Tác giả Nguyễn Văn Mỹ.
 photo Childlike kiss_zpsxtrjp2nt.jpg Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: