Bài Thơ Về A Lại Da Thức ( Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Tác giả  Huỳnh Phương – Huệ Hương nhân khi đọc lại  toàn bộ các bài giảng về duy thức và kinh Thủ Lăng Nghiêm của Thầy Thích Tâm Thanh,  rất tâm đắc  với bài thơ nói về Phật Tánh, Chơn Tâm, A lại da thức, Bản Tâm nên đã ghi lại bài thơ này và chia sẻ với bạn đọc Ban Mai Hồng. Tác giả đúc kết lại những điểm then chốtthường được nhắc đi nhắc lại trong các bài giảng của Cố H.T.  Thích Tâm Thanh trong chủ đề Duy Thức Học và Kinh Thủ Lăng Nghiêm :

 

Toàn hư không xuất thân từ Tâm Giác Tánh
Như bọt nước phát khởi từ đại dương
Thực thể kia vì diệu khó suy lường
Nan tư nghìn ngoài luận bàn Trắc nghiệm

Tiếp tục đọc

Có và Không – Huỳnh Phương – Huệ Hương

Lời Thầy dạy ” Vô minh nhiều bậc cấp”

Nhận ra mình hạ trí, biết làm sao?

Sách kinh văn, ngôn  tự cố nuốt vào 

Hy vọng ngày sau, hiểu đâu LIỄU NGHĨA!! Tiếp tục đọc

Chuyến Yêu Thương – Vân Anh

Các cháu Học sinh người dân tộc H’Mong, Trường Tiểu Học Y Ngông Niê K Đăm, Xã Dak Nuê, Huyện Lak, Daklak  ( Ảnh Trịnh Quang Trí )

.

Chuyến yêu thương đang chuẩn bị lên đường
Đong đầy ắp niềm vui và quà tặng
Nào áo trắng nào quần xanh mũ nhỏ
Chăm chút cho con chuẩn bị đến trường.

Tiếp tục đọc

Vòng Xoáy Cuộc Đời – Huỳnh Phương – Huệ Hương )

 

Thoảng nhận vài email từ bạn cũ

Nhắn nhủ rằng luôn chăm sóc Tâm, Thân 

Theo đuổi hoài danh vọng sẽ Mạn, Sân 

Biết thương mình, điều phải làm trên hết  Tiếp tục đọc

Tháng 5 – Đàm Lan


Chào tháng 5 – mời bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của  thế gian :  thiên nhiên  và con người

*****

Tháng 5 mùa

Sấm vọng giữa thinh không

Cơn đầu hạ

Chóng chầy mây thấp thoáng Tiếp tục đọc

Vàng Đá Bồi Hồi – Lý Thừa Nghiệp

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/05/99eca-va25cc2580ng2b25c42590a25cc25812bb25c3259425cc2580i2bh25c3259425cc2580i2b1.jpg?w=330&h=247

*

Lục căn ngó thấy lục trần

Đầu hai thứ tóc bần thần làm sao

Thiên Kinh chử nghĩa rạt rào

Lên đồi ngả nón đứng chào rừng thông Tiếp tục đọc

Thôi Hết Hoài Nghi – Huỳnh Phương – Huệ Hương

https://i2.wp.com/phapbao.org/wp-content/uploads/2012/09/104.jpg

Lời Thầy dạy một lần in vào trí 

Bao năm rồi mãi vẫn cứ hoài nghi

Đợi đến hôm nay hiểu rõ chữ  SI

Liền bặt dứt vương theo ngôn văn tự  Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: