Chuyên gia Trung Quốc thăm dò đất hiếm ở Lào Cai không cần giấy phép? - Ảnh 1.

Khu vực bể chứa quặng thăm dò của Công ty CP Khánh An tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục đọc