Hai nữ sinh THCS An Đồng (Hải Phòng) đã sáng tạo thùng đựng rác có khả năng… tiêu hóa rác bằng ấu trùng ruồi lính đen. Trước đó, 4 em học sinh tiểu học ở Huế cũng chế tạo ra thùng rác cảm ứng có thể di chuyển, phát ra âm thanh.

Tiếp tục đọc