Một khu lưu trú của người lao động Việt ở Đài Loan /// Ảnh: Lucy Nguyễn
Một khu lưu trú của người lao động Việt ở Đài Loan

Không phải ai đang lao động hợp pháp cũng muốn trở thành lao động bất hợp pháp, sống trốn chui nhủi và mất hết mọi quyền lợi.

Tiếp tục đọc