Có một học giả đã nói rằng, thành tích và bằng cấp quyết định khởi điểm của một cá nhân, nhưng đối với khả năng có thể đi bao xa của người đó, thì cách anh ta đối nhân xử thế mang tính quyết định lớn hơn.

Tiếp tục đọc