Từ sáng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh trời bắt đầu đổ mưa lớn. Công tác phòng chống cơn bão số 10 được lãnh đạo tỉnh và các huyện quán triệt tại các cuộc họp từ ngày 13/9 nên được người dân thực hiện gấp gáp.

Tiếp tục đọc