Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tìm hiểu về tình hình chợ hoa Tết Đà Nẵng đang ế ẩm và tìm phương án hỗ trợ giá thuê cho người dân /// ẢNH: AN DY

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tìm hiểu về tình hình chợ hoa Tết Đà Nẵng đang ế ẩm và tìm phương án hỗ trợ giá thuê cho người dân

Tiếp tục đọc