Người Việt đua nhau tiêm tế bào gốc Nhật Bản để "tự chữa bệnh", chuyên gia cảnh báo tác hại khó lường

“Đi Nhật tiêm tế bào gốc để trẻ hóa cơ thể và tự chữa bệnh không dùng thuốc” – Từ vài năm nay, các quảng cáo mang nội dung na ná như trên được quảng bá rộng rãi ở Việt Nam theo cách nửa kín nửa hở rất kích thích người quan tâm.

Tiếp tục đọc