Bạn cảm nhận hạnh phúc như thế nào? Bài viết dưới đây là 10 cách làm bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống.

 

1. Tập ngồi thiền 

Rất nhiều nghiên cứu về điều này. Ngồi thiền sẽ làm cho endorphin tâm trạng tốt để bạn luôn có tâm trạng tốt hơn sau khi tập luyện . Tôi chưa bao giờ gặp một người có tâm trạng xấu sau khi tập luyện! Nhưng đâu là bằng chứng khoa học?

Ảnh: peacerevolution