Cửa hàng bán đồ Trung Thu đầu thế kỷ 20.

Trung thu xưa

Trung thu xưa
Image result for the best photos of trung thu
Trung thu nay
                                                        Trung thu nay

Có lẽ vì trăng ngày nay không tròn vành vạnh như ngày xưa, hoặc bây giờ, không chỉ con nít ào ra đường để chơi Trung thu, mà cả người lớn cũng tham gia, nên Trung thu đã mất đi màu sắc vốn dĩ của nó chăng? Nhiều người nói, cuộc sống thay đổi nhiều rồi. Trẻ em có rất nhiều thứ để chơi, thì Trung thu cũng chỉ là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác trong năm mà thôi. Nhưng dù gì, thì những thế hệ từng được tận hưởng một mùa Trung thu đúng nghĩa của ngày xưa cũng có chút bồi hồi tiếc nuối.

Không phải ai cũng cảm nhân được niềm vui ngày Trung thuKhông phải ai cũng cảm nhân được niềm vui ngày Trung thu

Hãy cùng xem bộ ảnh dưới đây, để thấy được Trung thu đã khác thế nào giữa Trung thu xưa và Trung thu nay nhé.

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 3

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 4

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 5

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 6

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 7

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 8

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 9

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 10

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 11

10 điều khác biệt về Trung thu xưa và nay ảnh 12