• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 913 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 913 người theo dõi

Áo Dài Việt Nam Tại New York – Vietnamese Traditional Clothing in New York

ÁO DÀI VIỆT NAM 
**
Áo dài Việt ngàn đời tươi nét đẹp
Hồn dân tộc kết nên tà áo lụa
Tha thướt yêu kiều tôn vóc dáng Em
Dù đi bốn bể năm châu
Tự hào gói trọn trong màu áo ai

Huỳnh Huệ

 

ao-dai-2-9872-1431919172.jpg

 

 

ao-dai-3-3768-1431919172.jpg

truong-thi-may-7269-1431919173.jpg

hoang-my-6797-1431919173.jpg

hye-tran-1-4493-1431919173.jpg

hye-tran-2-2858-1431919173.jpg

 hye-tran-3-8263-1431919173.jpg

ao-dai-4-2943-1431919173.jpg

 New York

 1-8764-1432953042.jpg

2-9914-1432953043.jpg

3-2066-1432953043.jpg

4-8562-1432953043.jpg

5-1841-1432953043.jpg

6-5975-1432953043.jpg

7-8515-1432953044.jpg

9-2795-1432953044.jpg

11-4329-1432953044.jpg