Ngoài Sở TN&MT, cơ quan công an cũng làm việc, thu thập tài liệu liên quan tại Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh tại Vũng Áng. Cơ quan công an sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng về trách nhiệm quản lý nhà nước, pháp luật bảo vệ môi trường

1.

TRUY TRÁCH NHIỆM

+Báo điện tử VietnamnetCông an truy trách nhiệm vụ Formosa đầu độc biển
Sáng nay, lực lượng công an Bộ và Hà Tĩnh đã làm việc với Sở TN&MT, thu thập tài liệu, làm rõ trách nhiệm  Formosa xả thải huỷ hoại môi trường biển 4 tỉnh.

Ngoài Sở TN&MT, cơ quan công an cũng làm việc, thu thập tài liệu liên quan tại Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh tại Vũng Áng. Cơ quan công an sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng về trách nhiệm quản lý nhà nước về pháp luật bảo vệ môi trường đối với dự án Formosa.