• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 918 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 918 người theo dõi

Nương gió đời đi chơi muôn nơi

Dung_qua_bau_bat_ca_tre_josetsuẢnh:  Tiền Vệ

Này Cỏ May
Khi đi, đứng, nằm, ngồi ,ngủ, nghỉ hãy chọn tư thế thư giãn thoải mái nhất để cơ thể thực sự thọ hưởng được sự buông xuôi, được nghỉ ngơi nhiều nhất. Hãy sống trọn vẹn qua từng giây từng phút. Hưởng cái tịnh cái an lạc ngay cái giây phút hiện tại này đây. Xả bỏ tất cả mọi sự trong tâm, để tâm hồn mình thật sự được an nghỉ trong cõi tịnh.


Dù đang làm việc, đang công phu, hay đang nghỉ ngơi thì tư thế động tác và trạng thái tâm hồn đều luôn như vậy. Thế thì niềm vui vĩnh hằng sẽ tự đến, thế thì nụ cười yên lặng sẽ không bao giờ tắt trên môi. Thế thì chẳng những miệng mỉm cười mà toàn thân sẽ yên lặng mỉm cười. Thế thì chẳng những cơ thể mỉm cười qua từng động tác và lời nói mà tâm hồn mình cũng luôn mỉm cười trong yên lặng. Thế thì chẳng những thức mỉm cười mà đang ngủ cũng luôn mỉm cười. Thế thì có chuyện thuận lợi mỉm cười mà chướng ngại nghiệp lực có đến cũng không thể làm nụ cười của Phật tắt trên môi.
Này Cỏ May

Khi có người khác nói xấu mình, hãm hại mình, thì chẳng cần tránh né hay phản ứng lại làm gì. Hãy thuận duyên trả nghiệp với nụ cười yên lặng trên môi. Không có hòn đá mài thì cái dao sao sắc bén. Không có thiên ma hãm hại thì sao sáng danh Như Lai. Cần có cái đen để trắng càng trắng hơn. Đây là những cơ hội quí để mình chứng tỏ đạo hạnh và lực từ bi an lạc của con nhà Phật. Cơn gió chướng ngại nghiệp lực càng lớn, thì phải biết quay lá buồm từ bi hỷ xả và tha thứ để yên lặng hứng lấy, thì gió đời sẽ làm con thuyền bát nhã tiến càng nhanh hơn, sớm vượt qua biển mê chóng quay về bờ giác.

Nếu cơn gió đời là cơn bão. Người lái thuyền bát nhã phải biết tạm ẩn núp trong vùng đảo bình yên, chờ khi gió lặng thì sẽ lại giong buồm đi tiếp. Này Cỏ May, hòn đảo bình yên, có thể giúp ngươi tránh cơn gió mạnh, cung cấp thức ăn, nước uống, giúp ngươi và thủy thủ đoàn hồi phục sức lực để sau đó lại thẳng tiến về bờ giác. Hòn đảo bình yên nằm giữa đại dương mênh mông của nghiệp lực có tên là A Di Đà. Ngươi hãy trụ chắc thân tâm, lời nói, hành động và tâm người vào hồng danh, nhất tâm bất loạn thì tự nhiên sẽ vượt qua.
Này Cỏ May
Khi nghe người khác nói, thì hãy luôn quán tâm mình để giữ tịnh và an lạc, với nụ cười yên lặng luôn nở trên môi. Nếu khi đang nghe người khác nói mà thấy tâm mình bắt đầu khởi sân si thì hãy trụ tâm vào hồng danh A Di Đà để tiêu dung các ma chướng ấy đi. Kẻ thù lớn nhất của người tu là cái tâm luôn thấy lỗi của kẻ khác. Do việc thấy như vậy nên lời nói và hành động khiếm nhã sẽ biểu thị ra bên ngoài khiến mất an lạc đi. Người bạn lớn nhất của người tu là cái tâm luôn thấy, luôn phát hiện ra cái tốt nơi người khác, dù cho người ấy đang nói xấu và ra sức hãm hại mình. Nhờ việc thấy như vậy nên lời nói và hành động hoan hỷ sẽ biểu thị ra nét mặt và hành vi, khiến mình và chúng sanh đều vui chung.
Này Cỏ May
Trước khi nói điều gì hãy nghĩ xem lời mình định nói ra có làm người khác buồn, có làm người khác giận không, rồi hãy nói. Trước khi làm điều gì hãy nghĩ xem điều mình làm có khiến người khác buồn không, có khiến người khác giận không, rồi hãy làm. Hãy qua lời nói và hành động của mình làm cái tịnh và nụ cười lan tỏa ra chung quanh. Thế thì giống như người kia được ở nơi gió mùa xuân mát mẻ nên luôn khoan khoái vui tươi. Còn nếu lời nói và hành động của mình luôn gây sự bất bình, mất vui nơi người khác. Thì dù có đi đâu chăng nữa cũng như đang đứng trong đám cháy rừng, ta tuy không cháy nhưng lửa lớn chung quanh khiến ta luôn bị hun nóng rất khổ cực.
Này Cỏ May
Nên ít nói, cực ít nói, nếu không cần thiết thì nói làm gì. Hãy yên lặng nghe người khác nói và mình thì yên lặng mỉm cười hoan hỷ. Tịnh khẩu được thì tâm mới tịnh. Tịnh khẩu không phải là tuyệt đối không nói mà chỉ nói lời tịnh và an lạc và nói ít nhất.
Không nên lanh chanh đụng chuyện gì cũng can dự vào thì sẽ chuốc thị phi. Chỉ chuyên tâm tu học và làm thiện, không dính đến việc nhân duyên của thế gian. Như thế gọi là Ly Sanh Hỷ Lạc. Định sanh Lạc. Ly Hỷ sanh Diệu Lạc và rồi Xả niệm thanh tịnh mà Thân Tâm vẫn luôn thường an lạc.
Này Cỏ May
Người hay hí luận và hí sự. Cứ gặp nhau là bàn chuyện chính trị, chuyện thế giới. Bình phẩm khen chê thầy nầy thầy nọ, đánh giá pháp này chánh, pháp kia tà. Người hay phê phán người khác, người hay tự khen mình chê người, mà gần họ khác nào gần ma quỉ. Trừ phi là bậc Bồ tát hay A la hán thì mới độ cho họ được. Chứ mình tâm lực đạo hạnh còn yếu gần họ rất dễ sa vào tham dục, nên ông phải luôn tránh đi như là tránh bệnh dịch vậy.
Này Cỏ May
Không nên vào các trang Web để tranh cãi hí luận với thiên hạ nhằm chứng minh mình giỏi mình hay. Mà nên khiêm tốn học hỏi người khác cái hay cái đạo đức để bổ trợ cho đường tu tập của mình. Hiện nay các diễn đàn trên internet thường hay tranh cãi vô bổ rất có hại cho người tu, ông phải nên thận trọng khi kích chuột vào các nơi ấy.
Này Cỏ May
Ngày nào mình cũng ăn cũng mặc cũng thọ dụng của chúng sanh, cho nên nếu không liên tục làm thiện cứu giúp mọi người thì khác chi là ăn bám. Chúng sanh cúng dường mình, thì mình phải đủ hạnh mới nhận sự cúng dường ấy. Không làm lợi gì cho ai, không tu dưỡng đạo đức để sáng danh Như Lai thì nên hổ thẹn đừng ăn cơm cúng dường của họ mới phải. Ta nghĩ nếu chưa có Phật lực trị bệnh cứu người, vân du trong thiên hạ như chư huynh, thì nên chọn cho mình một cái nghề lao động để làm kế sinh nhai. Miễn là đừng quá ham làm kiếm tiền quên tu tập đi thì không được.
Mô Phật, Tu tâm ở chùa, tu tâm ở nhà, tu tâm khi đang lao động kiếm sống, tu tâm khi gặp người gặp việc không chi hay hơn là: luôn trụ vào hồng danh A Di Đà để giữ tịnh và an lạc.
Này Cỏ May
Pháp môn nhà Phật có rất nhiều mình không thể biết hết được. Đừng vội cho cái này là tà cái kia là chánh. Nếu tu học với vị Thầy này một thời gian thấy không phù hợp thì hãy đảnh lễ ngài ấy rồi xin học với vị khác. Không nên đến thầy này thì chê thầy kia để lấy lòng. Ma Quỉ còn không vậy, huống hồ là con nhà Phật. Hãy ở nơi thanh tịnh yên lặng mà tu học với thầy mình. Khi đủ đạo lực thì mới vân du trong thiên hạ làm thiện độ sanh. Nếu tâm lực đạo hạnh không đủ thì khi nhập thế ma sự sẽ khởi lên làm gãy đường tu.
Mô Phật, bây giờ huệ lực chưa có, mình làm bậy mà thật tình cứ tưởng là đang đúng, nên hung hăng ngã mạn, làm nhiều điều thất đức. Sau này có tuổi tính tình đã trầm tĩnh, hiểu đời hiểu đạo nhiều hơn, có hối thì đã không kịp nữa rồi. Bởi vậy khi đang còn tu học nên để mọi việc cho sư trưởng quyết định rồi làm theo, chứ đừng làm qua tâm phán xét của mình thì sẽ vô tình phạm lổi.
Này Cỏ May
Mật pháp là để tu học với thầy và chư huynh trong Mật thất nhằm rèn luyện công năng để sau này giúp đời. Chứ còn ra đời thì phải dùng thiền và giới luật. Không nên hiển thị thần thông pháp thuật khiến kẻ sơ căn phát tâm tham pháp mà xa lìa bản tâm và khiến đám đông dễ lạc vào mê tín dị đoan. Ta nay đã già, qua kinh nghiệm tu học của mình, tình thật nói nhỏ cho ông nghe:
Chưa trường trai, chưa tiết dục, chưa giữ thâm tâm mình luôn trong sạch, chưa làm thiện giúp đỡ mọi người, suốt ngày chỉ ưa pháp lạ, kiết ấn trì chú đọc tiếng Phạn, cúng cấp, xuất hồn, trừ tà, diệt quỉ, tuyên truyền lôi kéo người khác vào đường mê tín, ưa nói xấu các vị thầy khác để tự đề cao mình, chỉ chuyên nói điều hoang tưởng mà không làm gì lợi ích thực sự cho chúng sanh. . .là những điều mà thời mạt pháp này Thiên ma thường dùng để lôi kéo người tu phạm phải. Ông phải nên cẩn thận. . . .cực kỳ cẩn thận. . .đừng để phạm phải những điều ấy.
Này Cỏ May
Tâm chúng sanh là vô thường. Một triết gia phương Tây nào đấy đã nói: “Tha nhân là địa ngục”. Già không nghĩ vậy, mà vô cùng cảm ơn tha nhân vì không có họ thì ta và ông đâu có đối lực để tu học.

Mô Phật, ta theo đức Địa Tạng Vương phát nguyện: “Địa ngục trống không, đạo đắc thành”

Do vậy ta sẽ theo đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tu mãi, tu mãi. . . tu cho đến kiếp nào đấy trong vô lượng kiếp, địa ngục nơi ta và tha nhân sẽ trống không. Nhất định nó sẽ trống không. . . .tâm địa ngục đổ mãi . . . đổ mãi. . .tâm đất nhận mãi. . .nhận mãi. . .thì thế nào rồi cũng hết. . .Khi nào nó chưa trống không. . .thì ta vẫn còn có cớ để rong chơi chưa về.

Hềhề. . Ông có muốn đi chơi với ta không thì đi. . .

Này Cỏ May
Gió đời đang nổi lên đấy
Hãy nương theo nó giương buồm ra khơi
Nào. . .
Đi thì ta cứ đi. . .
Chơi thì ta cứ chơi
Muôn nơi
Nương theo cơn gió đời
Ta đến xem chơi
Sân khấu của Thượng Đế đang diễn trò đời:

Con ốc và đại dương
Tầm thường và phi thường
Địa ngục và tình thương
Vô thường và vô ngã

Hềhề. . .hề. . .
Thú vị. . .thú vị thật
Khoái thật. . .khoái chí thật
Này Cỏ May
Ta xem lão Thượng Đế chơi trò này mãi mà không biết chán

Hềhề. . .hề. . .
Đi thì ta cứ đi. . .
Chơi thì ta cứ chơi
Muôn nơi . . . .muôn nơi. . .
Ra khơi. . .ra khơi mau
Chần chờ ở trong bờ thì hết gió. . . .
Hềhề. . .hề. . .
Hò dô ta. . . . dô ta . . .

Ba Gàn/ ghi lại tại Quán Trà Padme/TP.Hồ Chí Minh/1/4/2009

Reblog từ   Lam Điền’s Blog

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: