• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 918 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 918 người theo dõi

Một cuốn tự điển quý về sức khỏe

Các bài trên trang web Tintuccaonien tâp hợp lại thành một cuốn tự điển phong phú và quý giá về sức khỏe.

Chị Túy Phượng chuyển link

*Vài điểu nên tránh để đỡ bệnh tật*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm> >
*Những thói quen rất hại cho sức khỏe*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm> >
*Những thói quen nếu lạm dụng có thể không lợi mà lại hại cho sức
; khoẻ* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_124.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_124.htm> >
*Vài điều có lợi ích cho sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_57.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_57.htm> >
*Tài liệu về sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_91.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_91.htm> >
*Vài điều nên theo để bảo vệ sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_38.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_38.htm> >
*Những điều nên tránh sau bữa ăn*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_96.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_96.htm> >
*Những thói quen đơn giản có lợi cho sức khỏe*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_79.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_79.htm> >
*Một vài lời khuyên có lợi cho sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_56.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_56.htm> >
*Vài điều nên tránh để giữ gìn sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_48.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_48.htm> >
*Tắm đúng cách để trị bịnh*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm> >
*Học Bí Quyết Để Có Sức Khoẻ Tốt Chỉ Trong Vòng 90 Giây*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (1)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_78.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_78.htm> >
*Những kinh nghiệm hũu ích cho đời sống (2)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_80.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_80.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (3)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_82.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_82.htm> >
*Những kinh nghiêm hữu ích cho đời sống (4)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_84.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_84.htm> >
*Những kim nghiệm hữu ích cho đời sống (5)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_86.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_86.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (6)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_88.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_88.htm> >
&nbs p;   *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (7)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_90.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_90.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (8)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_92.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_92.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (9)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_93.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_93.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (10)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_95.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_95.htm> >

*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (11)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_99.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_99.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (12) *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_123.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_123.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (13)*&nbs p;
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_127.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_127.htm> >
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (14)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_128.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_128.htm> >
*Làm sao giữ cho sức khoẻ đươc tốt?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_19.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_19.htm> >
*Một bài thuốc hay cho cả tinh thần lẫn thể xác*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_71.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_71.htm> >
*Bí kíp đơn giản hóa cuộc sống*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_23.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_23.htm> >
*Làm sao sống thọ mà vẫn khoẻ, không bệnh tật*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_62.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_62.htm> >
*Học bí quyết để có một sức khoẻ tốt đẹp chỉ trong vòng 90 giây*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_9.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_9.htm> >
*Mười lý do để bạn phải ngủ cho đủ giấc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_50.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_50.htm> >
*Giải pháp cho bệnh mất ngủ mạn tính*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_68.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_68.htm> >
*Chứng mất ngủ khi về già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_45.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_45.htm> >
*Khắc phục chứng mất ngủ ở người cao tuổi*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_98.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_98.htm> >
*Giấc ngủ là điều cần thiết*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_30.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_30.htm> >
*Sự mất ngủ kéo dài tình trạng trầm cảm của các người già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_78.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_78.htm> >
*Ngủ không điều độ có hại cho sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_54.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_54.htm> >
*Thiếu ngủ có thể nguy hại đến tính mạng*
<http://wwwtintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_8.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_8.htm> >
*Sáu loại dươc thảo giúp cho dễ ngủ *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_63.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_63.htm> >
*Mười sáu điều giúp ngủ ngon giấc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_83.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_83.htm> >
*Làm sao có một giấc ngủ ngon*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_64.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_64.htm> >
*Làm sao ngủ ngon hơn?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_31.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_31.htm> >
*Mất ngủ thì phải làm sao?*&nb sp;
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_77.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_77.htm> >
*Có thể trị đươc chứng bệnh không chịu đươc lạnh*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_18.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_18.htm> >
*Chiến-dich chống suy dinh dưỡng và cơ-thể mất nước*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_3.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_3.htm> >
*Nạn rệp xuất hiện tại Hoa kỳ chăng?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_81.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_81.htm> >
*Cách trừ gián đơn giản và rẻ tiền*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_130.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_130.htm> >
*Chuẩn bị cho một chuyến bay xa*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_125.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_125.htm> >
*Ống nghe nhạc gắn ở tai có thể gây nhiễu cho các thiết bị trợ tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_52.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_52.htm> >
*Một số điểu cẩn biết về điện thoại di động*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_122.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_122.htm> >
*Điện thoại di động có thể gây hại cho sức khoẻ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_39.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_39.htm> >
*Có nên cấm thuốc lá điện tử hay không ?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_94.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_94.htm> >
*_Vài thực phẩm và sản phẩm có hại cho sức khoẻ_*
*Phòng chống tai nạn do các hóa chất nguy hiểm có thể gây ra*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_47.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_47.htm> >
*_Dùng chén bát làm bằng nhựa_*
*melamine nên cẩn *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm> >*thận!*
*Ngăn cấm chính thức hoá chất BPA trong bình sữa trẻ em tại Hoa kỳ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_73.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_73.htm> >
*Hóa chất độc hại Bisphenol-A chứa trong chất dẻo (plastic)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_46.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_46.htm> >
*Chất dẻo plastic chứa hoá chất BPA có nguy hại cho sức khỏe không?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_27.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_27.htm> >
*Hóa chất không dính – teflon*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_76.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_76.htm> >
*Nên dùng túi giấy hay túi plastic?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm> >
*Các hạt bụi thoát ra từ máy in laser có nguy-hại tới sức khỏe*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_4.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_4.htm> >
*6-2 Các chứng bệnh*
*/Alzheimer/ sa-sút trí-tuệ/*
*Trên toàn cầu có hơn 35 triệu người bị sa sút trí tuệ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_218.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_218.htm> >
*Những thử nghiệm có thể giúp phát hiện sớm bệnh lú lẫn *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_207.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_207.htm> >
*_Alzheimer_ *
*Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_148.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_148.htm> >
*Vac-xin ngăn chặn các “mớ rối” gây bênh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_90.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_90.htm> >
*Kháng thể chống lại bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_82.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_82.htm> >
*Tiến bộ đáng kể trong việc chống bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_76.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_76.htm> >
*Sự liên hệ giữa bệnh Alzheimer và trọng lương của đàn ông đàn bà
khác nhau* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_162.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_162.htm> >
*Sống có tổ chức và kỷ luật giảm rủi ro bị bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_115.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_115.htm> >
*Sự cô đơn với bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_75.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_75.htm> >
*Alzheimer: hãy bắt trí óc làm việc!*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_73.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_73.htm> >
*Trí óc hoạt-động có thể làm bệnh Alzheimer chậm phát -tác*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_72htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_72.htm> >
*Chế-độ ăn uống không tốt có thể là nguyên-nhân gây bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_71.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_71.htm> >
*Một số phát-hiện mới về bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_5.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_5.htm> >
*Một gien gây bệnh Alzheimer cho người già mới đươc phát hiện*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_83.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_83.htm> >
*Tìm thấy một gene liên quan tới bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_205.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_205.htm> >
*Bệnh Alzheimer: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, trị liệu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_4.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_4htm> >
*Các carotenoide ảnh hưởng lên chức- năng nhận- thức*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_68.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_68.htm> >
*Dầu cá làm chậm sự suy thoái nhận-thức*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_69.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_69.htm> >
*Làm sao nuôi dưỡng bộ não của chúng ta*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_55.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_55.htm> >
*8 cách ngăn ngừa bệnh Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_221.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_221.htm> >
*Âm nhạc có thể giúp người bệnh Alzheimer tìm lại trí nhớ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_80.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_80.htm> >
*Chống lại mất trí nhớ với trò chơi trí óc, thể-dục và nghỉ ngơ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_77.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_77.htm> >i
*Cải thiện trí nhớ của các boomer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_16.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_16.htm> >
*Sự hồi-biến mất trí nhớ của người Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_74.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_74.htm> >
*Người già bị rụng răng nhiều dễ bị sa sút trí tuệ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_120.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_120.htm> >
*Các thói quen làm tổn thương não*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_181.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_181.htm> >
*Hút thuốc có nhiều rủi ro bị sa sút trí tuệ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_110.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_110.htm> >
*Thuốc tăng cường năng suất trí óc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_79.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_79.htm> >
*Flavonol trong ca-cao có thể giúp trí óc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_78.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_78.htm> >
*Acid folic có thể giảm nguy cơ bị bệnh sa sút trí tuệ của người
già* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_81.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_81.htm> >
*Acid folic kích thích não bộ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_70.htm
<http://www.tintuccaoniencom/docs/docs_6/6_2_70.htm> >
*/Da, lông, tóc/*
*Những căn bệnh ghê rợn*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_185.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_185.htm> >
*Trà bạc hà xanh trị bệnh rậm lông*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_3.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_3.htm> >
*Kỹ thuật cấy ghép vi mô nang tóc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_116.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_116.htm> >
*Phương-pháp mới trị chứng hói đầu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_2.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_2.htm> >
*Bệnh rụng tóc: nguyên-nhân, trị-liệu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_1.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_1.htm> >
*Cây chàm có công dụng chữa bệnh da mạn tính*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_61.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_61.htm> >
*Bệnh Zona hay Shingles (bệnh giời leo)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_184.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_184.htm> >
*Thái cực quyền có thể giúp chống bệnh ngoài da zona*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_9.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_9.htm> >
*Các hóa chất trong máu có liên quan tới chứng ngứa vì dị ứng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_100.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_100.htm> >
*/Dạ dày (bao-tử)/*
*Vac-xin ngừa rotavirus dạ dày-ruột trẻ em làm giảm 94 phần trăm tỉ
lệ nhập viện* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_161.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_161.htm> >
*Lớn lên trong gia-đình đông con dễ bị ung-thư dạ dày*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_42.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_42.htm> >
*/Gan / mật/*
*Các nguyên nhân chính gây tổn thương cho gan*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_182.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_182.htm> >
*Bạn có thương lá gan của bạn không?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_160.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_160.htm> >
*Sau tim và thận nhân tạo chúng ta đã có gan nhân tạo ELAD*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_83.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_83.htm> >
*Một phương pháp trị liệu mới giúp trị liệu bệnh ung thư gan nặng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_52.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_52.htm> >
*Các phân tử nhân tạo có thể hồi biến bệnh sơ gan của chuột*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_75.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_75.htm> >
*Thuốc mới trị ung-thư gan*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_40.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_40.htm> >
*Giun trong cá sống có thể tăng rủi- ro ung-thư gan*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_25.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_25.htm> >
*Trục tẩy sạn mật*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_89.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_89.htm> >
*Rủi r o bị ung thư tăng sau khi ghép gan*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_159.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_159.htm> >
*Gan và các bệnh viêm gan*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_155.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_155.htm> >
*Gan và các bệnh xơ gan, chai gan và ung thư gan*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_156.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_156.htm> >
*/Mập phì/*
*Đậu nành giảm phẩm chất của tinh trùng…..Và bệnh mập phì cũng vậy*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_138.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_138.htm> >
*Bệnh mập phì tăng rủi ro bị Alzheimer*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_119.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_119htm> >
*Bệnh mập phì tại Hoa kỳ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_111.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_111.htm> >
*Vi-rút làm lên cân*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_44.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_44.htm> >
*/Mắt/*
*Làm sao giảm rủi ro bị bệnh thoái hóa võng mạc vì tuổi già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_104.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_104.htm> >
*Ba loại thực phẩm giúp tăng thị lực*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_78.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_78.htm> >
*Sự liên-quan của carbohydrate trong thực-chế với bệnh thoái hóa    võng mạc* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_57.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_57.htm> >
*Nếp sống và di-truyền hợp lai làm người lớn tuổi dễ bị mù vì thoái
hóa võng mạc* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_106.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_106.htm> >
*Bệnh thoái hoá điểm vàng do tuổi già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_150.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_150.htm> >
*Bệnh thoái hóa võng mạc: nguyên nhân, phòng ngừa, chữa trị*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_105.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_105.htm> >
*Vài điều nên biết về bệnh tăng nhãn áp*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_128.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_128.htm> >
*Tiến bộ trong việc trị bệnh tăng nhãn áp*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_107.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_107.htm> >
*/Miệng/*
*Bệnh do răng miệng gây ra *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_176.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_176.htm> >
*/Phổi/*
*Bệnh lao kháng thuốc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_142.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_142.htm> >
*Cúm H1N1 gây tổn thương bất bình thường cho phổi*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_228.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_228.htm> >
*Cẩn thận: trẻ em dễ bị chết vì cúm heo*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_227.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_227.htm> >
*Năm nay cúm heo hoành hành sớm tại Hoa kỳ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_224.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_224.htm> >
*Khác biệt giữa các triệu chứng của cảm lạnh và cúm heo*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_217.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_217.htm> >
*Một vài trường hợp cúm heo đề kháng với thuốc tamiflu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_214.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_214.htm> >
*Bệnh Cúm H1N1 mới*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_225.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_225.htm> >
*Tổng hợp những điều cần biết vể bệnh cúm heo H1N1 (cập nhật)*
<http://www.tintuccaoniencom/docs/docs_6/6_2_215.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_215.htm> >
*Ngăn ngừa Cúm Heo – Lời khuyên tốt *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_226.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_226.htm> >
*_Báo _*
*động về dịch cúm heo H1N1: cẩn chích ngừa*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_205.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_205.htm> >* *
*Tin báo động về khả năng có đại dịch cúm heo vào mùa thu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_206.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_206.htm> >
*Tổ chức Y tế Quốc tế cảnh báo có một dạng cúm heo nguy hiễm hơn*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_210.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_210.htm> >
*Những câu hỏi về chích ngừa cúm heo và cúm mùa*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_209.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_209.htm> >
*Bệnh cúm: nên chủng ngừa hàng năm*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_149.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_149.htm> >
*Aspirin chặn không cho bệnh hen phát triển*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_99.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_99.htm> >
*Viêm khớp đầu gối có thể là dấu hiệu báo trước ung thư phổi*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_114.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_114.htm> >
*Thuốc lá vấn tay có nhiều rủi ro gây ung thư phổi*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_109.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_109.htm> >
*Hoá-trị-liệu cảm-ứng có thể cải-thiện việc trị-liệu ung-thư phổi
bằng phương-pháp chuẩn*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_43.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_43.htm> >
*/Ruột/*
*Cắt bỏ ruột thừa không cần rạch bụng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_86htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_86.htm> >
*Aspirin và bệnh ung thư kết trực tràng (ruột)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_90.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_90.htm> >
*Không nên uống aspirin để ngừa bệnh ung-thư ruột già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_39.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_39.htm> >
*Trái việt-quất có thể ngăn bệnh ung-thư kết-tràng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_38htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_38.htm> >
*Một phương-pháp mới dò tìm bệnh ung-thư ruột già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_37.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_37.htm> >
*Bệnh ung-thư kết-trực-tràng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_36.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_36.htm> >
*/Tai Mũi Họng/*
*Viêm xoang do vi khuẩn*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_177.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_177.htm> >
*Chóng mặt tư thế kịch phát loại nhẹ (BPPV)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_200.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_200.htm> >
*/Tiền-liệt-tuyến/*
*Vi-rút gây ung thư nhiếp hộ tuyến?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_222.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_222.htm> >
*Phì đại tiền liệt tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_211.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_211.htm> >
*Thuốc Botox giúp giảm các triệu-chứng của chứng phì-đại
tiền-liệt-tuyến* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_67.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_67.htm> >
*Rượu vang đỏ giảm nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_12.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_12.htm> >
*Uống quá nhiều multivatmin có thể gây ung-thư tiền liệt tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_1.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_1.htm> >
*Trà xanh kết-hợp với với thuốc trị đau làm chậm ung-thư
tiền-liệt-tuyến* <http://wwwtintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_14.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_14.htm> >
*Thuốc chủng chống ung-thư tiền-liệt-tuyến tăng-triển*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_13.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_13.htm> >
*Cà chua và cải bông có thể làm bướu tiền-liệt-tuyến chậm
phát-triển* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_12.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_12.htm> >
*Ung thư tiền liệt tuyến:*HYPERLINK
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_126.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_126.htm> “* đối với
người nhiều tuổi chỉ cần theo dõi chứ không cần trị liệu*
*Những kết quả không ngờ trong việc trị liệu ung thư nơi tuyến tiền
liệt * <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_202.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_202.htm> >
*Thuốc trị ung thư tiền liệt tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_69htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_69.htm> >
*Chất thuốc statin chống lại ung-thư tiền-liệt-tuyến tăng-triển*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_11.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_11.htm> >
*So sánh các phương-pháp trị-liệu ung-thư tiền-liệt-tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_10.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_10.htm> >
*Phương-pháp mới định bệnh ung thư tiền- liệt- tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_9.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_9.htm> >
*Khó khăn trong việc định bệnh tiên-liệt-tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_8.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_8htm> >
*Tìm hiểu về ung thư tiền liệt tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_199.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_199.htm> >
*Các nguyên-nhân và cách sàng lọc ung-thư tiền-liệt-tuyến*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_7.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_7.htm> >/ /
*Tiểu-đường*
*Bệnh tiểu đường tăng gấp đôi trong 10 năm vừa qua *
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_56.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_56.htm> >
*Thuốc trị tiểu đường phải dán nhãn cảnh-báo rủi ro gây suy tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_84.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_84.htm> >
*Thuốc tiểu đường tăng gấp đôi rủi ro bị trụy tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_27.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_27.htm> >
*Thuốc insulin viên*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_88.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_88.htm> >
*Ngủ bị đứt quãng có thể tăng rủi ro bị tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_46.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_46.htm> >
*Thiếu vitamin có liên hệ tới bệnh tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_113.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_113.htm> >
*Một thuốc mới làm thay đổi đời sống của các người bị tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_35.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_35.htm> >
*Trầm cảm nặng có liên quan tới bệnh tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_34.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_34.htm> >
*Hội chứng chuyển hóa báo trước bệnh tiểu đường của người già*
<http://wwwtintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_33.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_33.htm> >
*Bệnh tiểu đường với người già*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_33.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_33.htm> >
*Tìm thấy thêm sáu gien liên quan tới bệnh tiểu đưởng.*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_81.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_81.htm> >
*Phát hiện các gien chủ-yếu liên quan đến bệnh tiểu đuờng loại 2*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_32.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_32.htm> >
*Xương: nguồn hi-vọng mới cho các người bị bệnh tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_85.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_85.htm> >
*Ghép tế bào heo vào người bị bệnh tiểu đưởng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_203.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_203.htm> >
*Ghép tế-bào gốc có nhiều hứa hẹn đối với bệnh tiểu-đường loại I*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_31.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_31.htm> >
*Tránh họa “rụng” chân cho người tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_223.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_223.htm> >
*Thay đổi nếp sống có thể làm bệnh tiểu đường chậm phát*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_135.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_135.htm> >
*Vài cách giảm nguy-cơ mắc bệnh tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_30.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_30.htm> >
*Gióng chuông cảnh tỉnh về bệnh tiểu đường*
<http: //www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_86. htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_86.htm> >
*Sự quan trọng của việc đo mức đuờng-huyết đối với những bệnh nhân
tiểu đường* <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_168.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_168.htm> >
*Vấn đề bệnh nhân tiểu đường tự theo dõi mức glucoz huyết*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_108.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_108htm> >
*Làm sao biết mình bị bệnh tiểu đưởng*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_220.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_220.htm> >
*Nên để ý đến triệu-chứng lâm sàng của bệnh tiểu đường*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_29.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_29.htm> >
*Bệnh tiểu đường:nguyên-nhân, triệu-chứng, phòng ngừa chừa trị*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_26.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_26.htm> >
*/Tim mạch/*
*Những người tim yếu đi máy bay đươc không?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_1_4.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_1_4.htm> >

*Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (phần 1)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_143.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_143.htm> >
*Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 2)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_144.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_144.htm> >
*Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 3)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_145.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_145.htm> >
*Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 4)*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_146.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_146.htm> >
*Thử máu có thể báo trước khả-năngbị tai-biến tim mạch và não*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_60.htm
<http://www.tintuccaoniencom/docs/docs_6/6_2_60.htm> >
*Cấp cứu người bị tai biến mạch máu não chỉ với một cây kim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_158.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_158.htm> >
*Tai biến mạch máu não: Xin nhớ bốn chữ: C.N..G.T*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_169.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_169.htm> >
*Chỉ một trong bốn người hiểu biết về nhưng dấu hiệu báo trước cơn đau tim*

<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_125.htm <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_125.htm> >
*Phụ nữ phải làm gì khi lên cơn đau tim?*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_141.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_141.htm> >
*Các cục đông máu trong tĩnh mạch tăng rủi ro bị lên cơn đau tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_122.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_122.htm> >
*Bênh nghẽn động mạch tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_112.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_112.htm> >
*Máy dò cầm tay để tìm các cục đông máu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_61.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_61.htm> >
*Chứng tim ngưng đập*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_219.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_219.htm> >
*Phụ-nữ với bệnh tim mạch*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_66.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_66.htm> >
*Hội chứng c huyển hóa*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_172.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_172.htm> >
*Hội chứng đau cẳng chân khi bất động và rủi ro bị đột quỵ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_47.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_47.htm> >
*Nếp sống không lành mạnh tăng gấp đôi rủi ro đột quỵ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_174.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_174.htm> >
*Phụ nữ “không hiễu biế t” gì về đột quỵ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_175.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_175.htm> >
*Tại sao cơn đau tim và đột quỵ lại hay xẩy ra vào sáng sớm*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_162.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_162.htm> >
*Đừng coi thường những cơn đột qụy nhỏ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_121.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_121.htm> >
*Cần chữa trị tức thời khi lê n cơn đột quỵ nhẹ. Cách đơn giản nhận
diện ra các triệu chứng tai biến mạch máu não*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_117.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_117.htm> >
*Giải phẫu là phương cách tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_92.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_92.htm> >
*Chỉ số Triglyceride trong máu có liên quan mật thiết tới tim mạch*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_189.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_189.htm> >
*Hạ mức cholesterol xấu (LDL) không cẩn uống thuốc*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_187.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_187.htm> >
*Chứng bệnh dư cholesterol*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_139.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_139.htm> >
*Cholesterol không liên hệ với đột qụy mà chỉ làm lên cơn đau tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_123.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_123.htm> >
*Cholesterol Tốt, Cholesterol Xấu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_180.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_180.htm> >
*Năm huyền thoại hàng đầu về Cholesterol*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_196.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_196.htm> >
*Máy điều nhịp tim Wi-Fi đẩu tiên tại Hoa kỳ*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_89.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_89.htm> >
*Làm sao giữ cho tim đươc khoẻ mạnh*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_147.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_147.htm> >
*Xô-cô-la đen cải-thiện chức-năng của mạch máu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_64.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_64.htm> >
*Nưóc ép trái nho cũng ngừa bệnh tim mạch*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_62.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_62.htm> >
*Bớt ăn muối có thể giảm rủi ro bị bệnh tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_65.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_65.htm> >
*Thực-phẩm chứa nhiều flavonoidgiảm nguy-cơ bị bệnh tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_63.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_63.htm> >
*Dầu ô-liu siêu- tinh- khiết ngăn chặn sự tạo thành cục đông máu*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_9.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_9.htm> >
*Chất béo trans và bệnh tim mạch*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_82.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_82.htm> >
*Bệnh cúm có thể làm lên cơn đau tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_59.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_59.htm> >
*Đêm ngủ thức giấc nhiều có thể tăng nguy-cơ bị bệnh tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_58.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_58.htm> >
*Các thuốc giảm đau thông dụng tăng rủi ro cho tim*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_56.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_56.htm> >
*Đột biến gien gây bệnh động mach hình vành*
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_55.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_55.htm> >
*Hạ nhiệt trong y-học*
<<A title=http://www.tintuccaonien.com/doc

Túy Phượng chuyển link

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: