Cười Chút Cho Vui

 Lý do tăng lương

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCAC6AGkDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAgIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAcFBgMECAIB/8QARRAAAQMDAgQDBAYECwkAAAAAAQIDBAAFEQYhBxIxQRNRYRQicYEVMkKRocEIUmLRFhckQ3JzgpKisfAjM0ZUhJOVw9L/xAAbAQABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EADIRAAIBAwMBBAgGAwAAAAAAAAABAgMEEQUhMRIiQVGBExQyYXGhwdEGI0KRsfAzUvH/2gAMAwEAAhEDEQA/AHjRRRQAUUUUAFFFR9/u0ex2aZdJfN4MVpTignGVYHQZ7np86APF/v1s09AXNu8tEdlOwKuqz5JHUn0FJfUHHmWpwt6dtbbTXZ2b7yz/AGUnA+80sdV6luWqLu7cLo+paiT4Tf2WUZ2SkeQ8+p6nNQtADMTxw1cFElNuI8jHO3+Kmdw64rQtVvi3XJlMG5lOUDmy29gb8pPQ98Ht3NKDhVoU6vu5dmoWmzxDmS4Dy85xkNg+Z6nyHlkU8rfoPQsAyUtW2Av2hQKkvLDnKBg4TzE4GRnFAFvjS48tKlxX2nkpVyqLawoA9wcd6zjeq3L0la3nTLg+0Q3vCCWxBlLYbJTkpJSghKiM43B2rLo25TJtsMW7JULrb1JjTieUhboQlXOkp2woKB7dcYB2oAn6KKKACiiigAooooAKWH6QzshvQjSGCrw3Z7SXgkZBRyrIz5DmCfnimfVA46EDhtcc93Gcf9xNAHLnU4q48NHtQs3aQnTUGNNccaCXkSmgppKcjCjkjBB6fPaqe2lS3EoQMqUQAPM11Po3TsbTNhjwI4SXeULkOgbuOHqT6dh6UjeCSnDrZTZOh7vdmkva31aWGlYbREiFLTKMnASM4TncD6uT0yaX2tOHN100pUhlK51sxze1NI3bG/10j6vx6evamreNXxWr9c41ngsT7lboqnH/AGh5SMJTupDWEKBP626e3XG1kduTcOyMvXVRhOONYUhtBUtKuUkhCQCSQATjBwBTcsk6IPKXcIHQeurzpa4siM89LhlQSuApZUlYP6o+yr4V0NpRSRcLjcHGlQEXd5L0WHJVyvL5UAKcKCSQVYHujoEpJAJNV63Jg3SdY3rIlt51RduAkLioQ54aW1tjOEjq44nGeuD1qMiQptwjJfEp52dLtiJVtkSslyNKbJK0c5GQCpYynPQqGOUYDskXQ84Q248liSFmO826EKKFFCwrlUOoOO/pWWlrpAP2HU4gs28JiTI0WO6pLmCiQhpxalFP2spKQpWc55eu+GRv50o1rDweqKKKBAorXmzI8KOuRLeQyy2MqWtQAApd6g4ntgKZsEfxFdpMhBCR8EbE/PFNlJR5LNtZ17mWKUc/wMvOKonF4w7joG7xUzY/jNoDoQHU8xKFBRGM9cA0trlqO9XRRM25yFJP82hfIj+6MD76ifDQBgISNsdKiddZ4Nun+HJtZnPD9yz9hckYVinRwon32ZDnXu7SrhOh29gtRWPEB8Q4yrAJHMQEgZJ+0aWFysrsSQt5LanIYVzHkWEqCe436fHBrpfT/wBEuWRhuyBj6P5ORCGMco8wcd+ue+c5qRyTWUYztqlGo4TWGjC7ZbfJWLsi1RTclNBQKjy85xkJWpI94ZxuQegONhWC7WiXeXrZLfLcN+2yzIaSh1TiXPdxhRASRuencDHfbBDss+LFj26Gt+3oaAQqUzLDoW2jYcrS0kIUoAZAGBv12qC1nxBiaViOW2DLXcryMgrd5SGSe6ylIBI7JAz5+qLkG109pYJezW2REsd2ftMh5txuamP40SOgu+ztABaW04Kf94XVYAPUpA6YldNxlMRn+Wa1NiuPKdYcSgJUkqJLgIG2efmO2N1EYGKX3A6VrOQosx1I+gFPl1+TLSVq5s+8lo53KjnJ3AyT12N11BdrZB1A8ubdXbY2qU1bw3HDeXnlJSsuucwOEpStIycd+oKac1kghNRllomW1pRqq2JKgS5FkpCMb7Fo83XtjB2+0Onez7edLfQt7tV71a/9Hz7hMkxGX21qmJa5Uo8RIBbKEp2UU5+GM9BTI+dKlhCTl1SyfaidS36Jp63qmTFE5PK22n6zivIf62renzGYEJ6XJWEMsoK1qPYCkFqK+StQXJc2WSEdGGezSPIep7nzplSfQjQ0zT3eVN9orn7GTUuo7hqOUHZykpaQolmOj6jfr6qx3+7FQ6lJQkqUQlI6knGKi7temoOWmx4j+Pq9k/GqpNnSZq+aQ6VgHZPQD4CoY05T3Zv3OqW1jH0NGOWu5cL4lslX+BHyEuF5Q7Njb76inNTyC4C1HaS2OqVEkn51X6B3qZUYow62s3dV7S6V7hw6a0jG1VYo82bcXo3tsWSWWiQloOpUW0AnGVYOFkEjOQAMA1dvY4MdaX4786x3JDbbb6PAJS7yJAAWkpKHMDbmSc/tVTdQQn7bwBsXKtQcEluTzoyCjnU4pJz2xzJ386run+MWqLXJkOz3hdEutBCG5B5Q2odFDlA+fn509RS2RnyuKlSTnN5ZcdQXfWKLUqXLWhmzrfVHEqPHXGeOCAlagpRKErOQCN+mcZqlqgQ1r8UxWVKP2ikHJ+Pc1PM8Rblr6/RrPKhx2LS4FvPR/rlXhtLXuogbZSDjHUClVEnyYagqO6pHmnqD8qjnTb4ZoWGo06C6atNS9/f8xuaX1TP04+n2dXixCf8AaRVn3T5lP6p/DzFYOOuooN8gWBdvCMOh1x0qThxBTypCT96vwIqkwdSoVhE1vkP67fT7qjdRympU8KYWlaEtgZHn1/OkpqcXhlnVJ2VxSVei+1ndcfIY36OBT/Ce5JJGTDBA/tD99dCbVzr+jmhw6xnLCSUJgKBV5ErRgfgfuroypjAFjxdvKwY1lZVhC0+NIAPUZwgH0yCfkKWlTOsZyrjqm5PqUSEvFlAPZKPdx94J+dQ1UqksyPQNMt/QWsY97WX5i9nJW1MeQ7krCzknvvXyJFelvhphHMsjOM42qY1bFLctuQE+66nBwPtCoy0v+y3KO6QcJXv8Dt+dWlLMco4ytbqldulUe2fl/wAN6XZHIUJUmQ8gEYAbQM5J9a0bRb37tdItuip5n5TqWkDHcnGT6VM6smA+HDQclPvrPl5CmdwH0N4aUaruSCFKSpMFtSeg6F357gemT5UU23HLF1GnRpV3To8LbzHF7BFXbBbnmG3ogaDJacTzJUkDGCD12pfX7gppi5KU5AMm2OEk4YXztnP7Ks4+AI60y6KkM/IlL5oKHw70ZebjDmOy7pKaTCYccSEhtLi0hQSAepTnf0+OUjIjPx3PDfbU2vyUKdXGi+t3fUlt09DX4jdvWX5ZTulLmPdB9QM/3qqzzLb6Ch5tK0HsoZqGdToeDZ0/SneUpTTxjjwFyc0HJq5O6ct7m6EuN/0V5/zrXXpaP1bkuj0UkGhVoCy0O8jwk/g/uXz9GsAXK+EkAlloAefvKz+X30+eYeVIDhZiw6lt7bSuYSFKZdUR15x+9Kaf2R5mnwkp7oo3tpO0lGM3u1k5ukuF6S+8f511azkb5JJ/OsdbN0a8C6TmMYDcl1I+AWa1qovlnoVNpwTXGEad1iCbBcZGOfHMgnsR/rHzrb4S6ERqCW5dr82UWOEFFfiEpS8oA7ZyNk9Sfl51D367Lg4ZjY8ZSclRH1B++rTpOHxATo5wJ8Zmw7u+GtoLceQtQ5wEbLKMcyjgpJySkmrVFPp3OP16pRncJQ9pbMlf4sbPqS5zrgw6LfAEpbcdqAAtt5sAYcStRPXJ6DAIwM4ybFCtWr7Qq4POayjswVEuJMiGHAwhI7ZUlKQEjfG22a2rfrOH9FMTrmwqLFXsiVGQt+MoDH2kpyj+isJIwfKtHUWpLfqSyS7VYlOTDKAjuywypMaMhWOZa3FAJwB2znOBUm+TL6afSXfR9ym3bT8edcmQ2+srAIbU34iAohK+RW6eYAKwc9agOI2tTZIqrdZlIdvDoxk7pipP2l+uOg79elRmtOIRQr6M0xJZdV4eX57agsN5GyUY2Ksb5Ow22OdluOqlEqUpR5lKWoqUpXckncn1NMqVVHZcmjpukSuvzKm0PmzVgwkxErUpanpDqip59ZJU4o9SSfWtqiiqjbbyzsqVKFKChBYSCiiikJDatLpYu9veTnLctlW3fCxtXReR61z3ptj2rUVrZxkKltEjGcgKBI/CuhOVX61WaCymcj+I2vSwWO76iT4lW36P1U+4lJDcxIfSe2eigPmM/OqsOtOjiTp5V5s/tMZJMyFlbYHVaT9ZP4Aj1ApLgggEHYjINR1Y4kbOj3Kr2qXfHZ/T5FRbSq56rYaK2k+NMbZCnxlCRzhPvDy8/nXYLaSltIVy5CQDyjA+Vck6acah8QICpEMzEJuKR7OCAVkrwnGfUg4Oxx2rrgdKuR4OIuG3Vk5c5ZWdcwYkfRupH2IzLTrtvfLi0NhKlnwyMkjrsB18qjtK2y02qxzJrzTTaIsqS6Vk8qUgKJOR0ON+vT5VJ8SCoaDv3ITzGE4kY9Rj86yacT4timJQpAKpMkAq6D31dfSmt9tf3wGJdhiBt0hcyKZjwSHJLrjy+UYGVLUenzrZqOsCeS1NN8yVFClp5knIOFHp6VI1Tn7TPRLDHqtPH+q/gKKKKYWwooo32ABJOwAGSTQGcFx4V2723UxlLTlEJor+C1ZSn8OanJk1W9Aae+gLMA+ke2ySHHyPs+SfkPxye9WfFXqcemODgNVuVc3Upxey2XkfDvSi4i6ONsedu1tRmE4oqfbH8yo9x+yT9xPl0b9Y3W0uIWhxIWhQwpJGQR3BpZwUlgisrypaVeuHmvE5EuviRNTRJTL3szhcbcQ+QD4agoe9v5YBrrWEkohsIXIMhSWkgvkAF04HvYAA367DG9c98d9MQrBcLY/b+ZDMxL2GSchspKM4Pkebp2xTy0g7Ff0taXbfHXHiqiNFlpYwUo5RgH9/frSwTSwyO8qQq1pVIcN5NTiIjxNGXRvmCedtKAT6rSPzrJoog2Z09R7bJ6f1qq8cQd9KSkd3HWED4l5AFGg2i3ppHMc88qUv5F9wikx28+4hz2PMRLrIh3u828LYV7NOdA9nOUAFROB5Y6Y7YxXutnXrqGeLN6aQpHK8hkkJHRQaRsfXqfnWtVWqsSO50Wt6Sziu9bBRRXtlpyQ8liO2t15X1W20lSj8hvUZqNpLLPApicNNICQpq+3NvLQIVEaUPrEHZwjyyMp+/wAqz6P4dg8kzUaAe6IWcgf1nmf2enxpmISEpAAAA2AFWKdLvkcvqurqUXRoP4v6I+gYr7RRVg5kKKKD0oARv6TP/Df/AFX/AKqrul+Ml0sOnUWp2G1NcYCURpC18vhNgABJSB72ANjkdd+lWH9JlQK9OJyMgSTjO+/hfupH0APKbxai6rfaska1PsokS4xadcWkn3XEqVzAdPq7YNQtw4tTrVaJFgtENEd+NIcbbneNzkJDhOQkjqc4ySfnVG0EArWFoBzgSUk/Ab1BuuKdcW4s5UtRUr4mm/r8h36TeRcX370m4Sned9x/xHXDgcxJ947bb704o/D7Uj4Sr2VhtKsEFx8DA9cZ/OkZXZ2lpL83Tdrky21tyHYjSnEOJwoKKRnI+NJKnGXJdtNRrWkXGnjfxKPa+FScIXdrkonYqaipwPUcx3PxwPlV5stittkY8G2xUMj7SuqlepUdzUnivtLGEY8EVxfXFx/klleHd+x8wK+0UU4qhRRRQAUUUUAVXXGhLTrRqOm5l5t2NzBp5hYCkhWMg5BB6DrSf1NwcXbLxbYMG8B1FwU6lsvscvhlCOfBIO+QD2HSuiqrGtEH2vT0gYHg3LBJ8lsuox/iFDFistCbt/DmbpW62y4TZ8d0qkqbS00lW58JxWcn+ia9N8KYTVotkt64yH35j8VBbQhKEhLq0hXmThJO+R0ph63WUrsqdj/K3T90V/8AfWa2x2ZcjSMIlWY7XtwRjOzbXhgk+heT+FRpvq/vvLE4RjF/3wJmwcP9L2BbbtutDAfbOUvvAuOA9Mgqzj5VZ6+DpX2pCsFFFFABRRRQAUUUUAFFFeXFpbQpa1BKUjJJ6AUAeqq3EFzwrTCUFYX9Kwwn1y8kH8Cagr5xThsv+z2JgzEglK5zmQwj1ATlTn9kYPn5a1y9nehqvV0vKb1KiMmXEjpcQ3HSsJJQpDYO58ioq7YoeVyLTxN9l8HviCUJNrdW4EBoyXCTtt7O4D/nU7pdpC7wHVAeLHtTDaR3QFqUVffyI/uilrqyQymIlpzUDs942qW8sLcaKQ4WwnIwAU55iAnptsOubHqW6aSjwBMmSojlxZjIba9ml+FIV5JCkEKCcnJ7Dc1FH2mTuanFtDVHSvtc+23iNfre2pxu/wAWY2F58KYAtKRknlCwQv0ySrpTs0tdJF6sca4TILkF54EqjuZynBIzuAcHGRkDYipmminTqxqZ6e4lqKKKQkCiiigAooooAK0L7a2b1aJlslLcQzKaU0tTSsKAIxsa36KAFp/FOnGBf5GB0JjN5/d+FV21Jsum/a7NPiuPTIkt4OOCAp0qSVlSFEpSRkoKDjO2adhpTavZaRqSeUNoSVrClEJA5jypGT5nYUyrD0semTCgo0JdUIrc8fTmn/8AkX//ABTv/wAV7a1BakK/k9vmE9OZFvWj/MCtm3wYbsRsuxWFkjcqbBzWtCtdvdXJDsCKsJcIHMyk4/Cq3qVPxf7lv1yfgiwcOUMznr5cVxkoccnI5UvBJdbCWGhg4JxnGRv0I6VeQMdKgtIQIVvtpbt8SPFbWvmUlhpKApWBuQB12qeq3FdKwirJuTbYUUUUogUUUUAFFFFAH//ZOsin đòi bà chủ cho lên lương. Bà chủ giận lắm hỏi: “Tại sao cô muốn lên lương?”

– Thưa bà, có ba lý do ạ. Thứ nhất, tôi ủi đồ đẹp hơn bà.
– Ai nói vậy?
– Dạ, ông nhà ạ.
– À.
– Thứ hai, tôi nấu ăn giỏi hơn bà.
– Không thể nào, ai nói vậy?
– Dạ, ông nhà nói đồ tôi nấu ngon hơn ạ. Và lý do cuối cùng là tôi làm chuyện đó giỏi hơn bà.
Bà chủ không còn kìm được nữa, trợn mắt quát lên:
– Ai nói, ông nhà tôi nói cô giỏi hơn tôi?
– Dạ, không thưa bà. Đấy là ông làm vườn nói vậy.
Và như vậy, Osin được lên lương.
 

Ai lấy ngục Bastille

Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi: “Vôva, ai đã lấy ngục Bastille?”
– Thưa cô, em không lấy ạ.

Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói:

– Trong giờ lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastille, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: “Thưa cô, em không lấy ạ”. Bác thấy thế có chịu được không cơ chứ.
Ông bố Vôva đáp:
– Cháu nhà tôi vốn thật thà, cháu đã nói không lấy ngục Bastille nghĩa là nó không lấy đâu. Tuy nhiên, để tôi về nhà xem nó có cất ở nhà không.
Cô giáo bực quá, lên mách hiệu trưởng. Chẳng dè, hiệu trưởng nói:
– Trẻ con có trót lấy thì nó chơi chán lại trả thôi mà.

Không hơn gì nhau

Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn.
– Cô đã không trả lời được hai câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây. Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy?

 

Cô gái trả lời:
– Số 11 thưa ông.
– Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng!
Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:
– Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?
Sếp cười bảo:
– Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.
Cô gái cười lớn:
– Không phải 111 mà chỉ là 1,1 thôi. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.
Có đâu mà dễ thế
Chàng ngồi cạnh nàng trong công viên mà mãi không thấy nàng có động tĩnh gì cả.
– Em có muốn nghe anh kể một câu chuyện không?
– Có, anh kể đi.
Và chàng kể: “Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm… xưa lắm, trong một khu rừng, có hai mẹ con nhà dê. Một hôm dê con đi lạc vào rừng, dê mẹ đi tìm dê con. Dê mẹ đi mãi đi mãi, đến một cánh rừng, dê mẹ gặp bác sói. Dê mẹ hỏi bác sói:
– Bác sói ơi! bác sói, bác sói có thấy dê con đi lạc vào đây không?
– Có đâu mà dễ thế?
Trong lúc dê mẹ đang ngu ngơ không hiểu bác sói nói gì, bác sói nói tiếp:
– Hôn tôi một cái tôi chỉ cho.
Thế rồi bác sói chỉ đường cho dê mẹ đi tìm dê con. Dê mẹ đi mãi đi mãi, đi đến một bờ sông gặp bác voi. Dê mẹ hỏi:
– Bác voi ơi! bác voi, bác có thấy dê con đi lạc vào đây không?
– Có đâu mà dễ thế?
Lần này dê mẹ hiểu ý ngay. Dê mẹ hôn cho bác voi một cái. Thế rồi bác voi lại chỉ đường cho dê mẹ đi tìm dê con. Dê mẹ lại đi mãi đi mãi, đi đến một cánh rừng hoang vắng, dê mẹ gặp bác hổ. Dê mẹ hỏi:
– Bác hổ ơi! bác hổ, bác có thấy dê con đi lạc vào đây không?
– Có đâu mà dễ thế?
Dê mẹ lại hôn bác hổ một cái và bác hổ lại chỉ đường cho dê mẹ đi tìm dê con”.
Đang kể chàng dừng lại không kể nữa. Nàng hỏi:
– Câu chuyện kết thúc chưa anh?
– Còn, dài lắm em ạ.
– Thế sao anh không kể tiếp?
– Có đâu mà dễ thế?
Dạy nhau trong nhà vệ sinh
Ở một trường đại học, mỗi lần đi dọn nhà vệ sinh công cộng, bác lao công cú lắm vì anh em sinh viên thường vô tổ chức.
– Bác mới đề lên tường hai câu thơ có tính chất khuyên răn:
“Thi nhau ‘ném’ trúng mới tài
Ai ném ra ngoài kỹ thuật còn non!”
– Hôm sau có người thêm hai câu:
“Còn non thì mặc còn non
Ném trật vài hòn thì đã làm sao?”
– Bác lao công tức quá mới chửi tiếp:
“Làm sao là nghĩa thế nào?
Ném trật không vào là mất vệ sinh!”
– Nhưng không ngờ sau đó có người trả lời bác:
“Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
Trình độ trung bình chỉ có thế thôi!”
– Bác lao công cáu lắm rồi bèn chốt hạ:
“Thế thôi thì đi lên đồi.
Vệ sinh xong rồi thì hãy về đây!”
.

Lê Sáng  sưu tầm

Advertisement

3 bình luận

  1. Những câu chuyện này thật vui và thú vị.Cảm ơn chú Lê Sáng đã chuyển bài để mọi người được thư giãn.

    Thích

  2. Đúng là vui nhộn.Cảm ơn chú Lê Sáng đã chuyển bài cho chúng em.

    Thích

  3. Những mẫu chuyện thật hài hước và vui nhộn.Cảm ơn chú Lê Sáng đã chuyển bài cho chúng em

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: