Đường thi xướng họa – Cảm Niệm Đản Sanh (Phù Sa…- Doãn Lê và các thi hữu)

Thân gởi chị Huỳnh Huệ và Ban Biên Tập cùng các Cộng tác viên, bạn đọc BMH.

Mùa đản sanh sắp đến. Thượng toạ Thích Hạnh Niệm-trụ trì chùa Pháp Bảo  Hội An- Q. Nam có sáng tác bài thơ luật Đường “Cảm niệm Đản sanh”. Phạm Phù Sa xin phép phụng hoạ hoà cùng thi hữu gần xa, được thầy chấp thuận.Xin gởi đến Ban Mai Hồng để  giới thiệu bài thơ, và nếu được sự hưởng ứng của anh chị em hưởng ứng hoạ thơ thì thật là diễm phúc.

Thầy Thích Hạnh NiệmPhó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh Quảng Nam. Khi làm thơ Thầy  lấy bút hiệu Kim Tâm. Thầy đã xuất bản nhiều tập thơ cả đạo lẫn đời, phát hành sang tận Mỹ- Úc…Hiện thầy đang là chủ nhiệm tập san HƯƠNG SEN của Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hội An, mỗi năm phát hành 3 số vào các ngày đại lễ và Tết NguyênĐán . Chùa Pháp Bảo là nơi đặt văn phòng của Ban BiênTập  và tổ chức các sinh hoạt của Hương Sen.

Kính mời anh chị em cộng tác.

CẢM NIỆM ĐẢN SANH

https://banmaihong.files.wordpress.com/2011/05/phatdansinh7hoasen.jpg?w=193

Bảy bước sen vàng toả ngát hương

Xót đời đoạ lạc giữa mù sương

Ta bà thị hiện soi chân lý

Thứu lãnh* hoằng khai mở diệu phương

Phàm thánh xưng dương ngôi pháp chủ

Nhân thiên ngưỡng vọng đấng y vương

Ba ngàn thế giới tình thương hiện

Ánh giác bừng lên vạn nẻo đường.

                                                      

                                                       Kim Tâm                                                     

                 (Thượng Toạ Thích Hạnh Niệm)

 

KHÚC TRẦM HƯƠNG XANH

Tháng tư – vũ trụ ngập tràn hương

Nguyệt rạng – giang đầu bảng lảng sương

Ngọn Nến Đạo ngời soi tám hướng

Hồi Chuông Từ vọng toả muôn phương

Ngàn thu Thành cũ (*) còn xao xuyến

Vạn kỷ Vườn xưa (**) mãi vấn vương  

Lòng bỗng hoá trầm đêm Phật hiện

Duyên Sen dâng thắm những cung đường.

.

                                          Phạm Phù Sa

  *Thứu lãnh (Núi Thứu, nơi  đức Phật giảng kinh Đại Thừa (Pháp Hoa)

 (*) Thành Ca Tỳ La vệ : Kinh thành thuộc vương  quốc vua Tịnh Phạn. Tương truyền trong một đêm khi đang ngủ trong cung, hoàng hậu Maya mơ thấy voi trắng 6 ngà nhập vào mình, từ đó hoài thai thái tử Tất Đạt Đa ( Thích Ca ).

       (**) Vườn Lâm Tỳ Ni- Nơi  Đức Thích Ca ra đời khi Hoàng hậu MaYa đang dạo chơi

Phạm Phù Sa  (phụng hoạ)

********

NẾN TRẦM THƠ KHÁNH ĐẢN

Kính hoạ vận bài thơ Cảm niệm đản sanh của tác giả Kim Tâm.

Quỳ trước điện hồng nghi ngút hương

Nhìn lên bảo toạ nhạt nhoà sương

Hồn Kỳ Nam gởi về Đông hướng

Dạ Bảo Châu cung vọng Phật phương

Bạch Tượng sáu ngà đời mãi nhắc

Kim Liên 7 đoá sắc còn vương

Trầm thơ một nén dâng từ phụ

Khánh Đản trăng vui trải vạn đường.

.

                    Hùng Phương

                                                                                                   *****

Đón mừng ánh đạo

Suốt mấy ngàn năm mới tỏa hương

Ưu Đàm bừng nở giữa tinh sương

Ta bà thị hiện vang ba cõi

Đâu Suất giáng thần chuyển bốn phương

Trời rải hoa mừng Vô Thượng Sĩ

Rồng phun nước đón chuyển Luân Vương

Muôn loài hớn hở tin vui hiện

Ánh đạo từ đây đã mở đường

Tú Yên ( Quảng Nam)

***

Bảy đóa sen hồng

Ta bà mãi ngát một mùi hương

Đóa đóa Vô ưu vẫn điểm sương

Chân lý ngời soi bừng vạn cõi

Hào quang chói rọi tỏa muôn phương

Một vì sao sáng hàng Bồ tát

Bảy đóa sen hồng bậc đế vương

Thương cả chúng sanh Người thị hiện

Hoằng khai chánh pháp rạng muôn đường

Thùy Hương ( Quảng Nam)

  ***

TRĂNG VIÊN MÃN

Có một vầng trăng tròn

Dát bầu trời ngọc bích

Đẹp pha màu cổ tích

Thơm lừng đêm trầm hương

Trăng không là trăng suông

Của ngàn năm vô cảm

Trăng hàm dung viên mãn

Nhiên nhiên trời thái hư

*

Trăng hiển lộ chân như

Nở sen vàng bảy đoá

Trăng –Độc tôn duy ngã

Chặt từng mắt nhân duyên

 *

Trăng không một cõi riêng

Sáng ba ngàn thế giới

Trăng hồn nhiên lui tới

Tịch tĩnh lặng trời không

                    DOÃN LÊ (Hội An)

               *0*

PHẦN HỌA (Bài Cảm Niệm Đản Sanh của TT. Kim Tâm)

MÙA VUI KHÁNH ĐẢN

Ba ngàn thế giới ngát trầm hương

Lóng lánh Ưu Đàm dát ngọc sương

Thất bộ liên khai ngời sáu cõi

Nhất ngôn khẩu thuyết rạng mười phương

Mê tân đắm đuối dòng sanh tử

Diệu pháp nương nhờ đấng Thánh Vương

Lồng lộng trời người trăng Khánh Đản

Phật môn vô lượng sáng soi đường

                                 DOÃN LÊ (Hội An)

***

MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN

Rực rỡ toà sen toả ngát hương

Lung linh đuốc tuệ xoá mù sương

Niềm tin hỉ xả bay muôn hướng

Ánh sáng từ bi rọi bốn phương

Lấy đức thứ tha loài ngạ quỷ

Đem tình cảm hoá lũ ma vương

Thế gian tất cả là tâm Phật

Ánh đạo vàng soi sáng mọi đường

                 ĐINH VŨ NGỌC (Hội An)

                 *0*

https://i0.wp.com/www.phathoc.net/ImageView.aspx

HẠNH NGUYỆN ĐỘ SANH

Ta bà đâu phải thật quê hương

Hạnh nguyện độ sanh mặc tuyết sương

Bồ tát vào đời khai diệu đạo

Phật Đà xuất thế thuyết chân phương

Hoàng cung thác chất, Kim Cương Trí

Đâu Suất giáng thần, Hộ Pháp Vương

Cõi tạm hoá thân tròn tám chục

Mở muôn phương tiện chẳng hai đường

              THÍCH GIÁC CHÍNH (Hội An)

                         *0*  *0*

CẢM NIỆM ĐẢN SANH

Hoa Ưu Đàm nở ngát thiên hương

Phá vỡ màn đêm lớp lớp sương

Gót ngọc sen hồng nâng bảy bước

Lời vàng pháp diệu toả mười phương

Trời, người cộng hưởng từ bi đạo

Phàm, Thánh đồng xưng Đại giác Vương

Đuốc tuệ hằng soi đời biển khổ

Trầm luân giải thoát mở chung đường

               TRÀ KIM LONG (Tp HCM)

*0* *0*

              


MỪNG PHẬT ĐẢN

 Trước điện sen hồng, nghi ngút hương

Hồi chuông cảnh tỉnh giữa canh sương

Pháp mầu cứu khổ gieo muôn lối

Đạo hạnh soi bày toả bốn phương

Ba cõi xoay vần – Tôn Thánh Giáo

Sáu vòng hệ luỵ – Chuyển Luân Vương

Bờ mê bến giác tuỳ tâm hiện

Vô thuỷ vô minh đã sáng đường

                     THƯƠNG YẾN TỬ (Bà Rịa-Vũng Tàu)

          *0* *0*     

https://i0.wp.com/vncphathoc.net/uploads/hinhpost/dansanh2.jpg

CẢM NIỆM ĐẢN SANH

Đàm hoa ứng hiện ngát kỳ hương

Bi mẫn hàm linh đắm gió sương

Lộc Uyển khai quyền siêu sáu nẻo

Kỳ Viên hiển thiệt nhiếp mười phương

Tứ sanh cộng hưởng ân Từ phụ

Thất chúng đồng triêm đức Pháp Vương

Cứu khổ ban vui ngời hạnh nguyện

Hào quang giác ngộ chiếu soi đương

          

THÍCH THIỆN THÔNG (Khánh Hoà)

         *0*  *0*

NGÀY VUI TRẦN THẾ

Vô Ưu huyền diệu ngát hoa hương

Sưởi ấm muôn loài giữa tuyết sương

Nâng bước Hoàng Nhi – sen bảy đoá

Đưa tin Pháp Chủ – gió mười phương

Ma Gia vui dạ vin cành ngọc

Tịnh Phạn  mừng người nối nghiệp vương

Rộn rã nhạc trời vang tấu khúc

Ngày lên trần thế hoá thiên đường

                                 ÁI NGHĨA (Hội An)

     *0*  *0*    


    
     

MÙA ĐẢN SANH

Cổ tự nguyệt lồng thắm sắc hương

Đản sanh dâng lễ sáng mùa sương

Chân kinh hướng thiện về muôn bến

Chánh pháp hoằng khai dậy bốn phương

Nhịp mõ từ bi vơi trắc ẩn

Hồi chuông huyền diệu giải mê vương

Bờ trăng phảng phất màu hoa đạo

Vũ trụ bao la cõi Phật đường

LỤC ĐÌNH THÌN (Khánh Hoà)

                      *0*  *0*

TÌM VỀ BẾN NGỘ

Phật Đản lại về toả ngát hương

Sen vàng bừng sáng xoá màn sương

Cho đời giác ngộ từ muôn hướng

Để đạo thấm nhuần khắp vạn phương

Bến ngộ kìa nơi bao kẻ luyến

Bờ mê đó chốn lắm người vương

Trầm luân trần tục còn mê muội

Tâm nhãn bừng soi khắp nẻo đường

                         NGUYỄN MỘT (Hà Nội)

*0* *0*

ÂN ĐỨC CỦA NGÀI

Ân đức của Ngài tỏa ngát hương

Đạo sư huyền diệu ẩn màn sương

Cứu nhân thoát khỏi vòng sinh tử

Độ thế đưa về cực lạc phương

Mơ ước dòng đời tâm chẳng vướng

Niềm mong cuộc sống dạ không vương

Từ bi, hỉ xả làm chân lý

Nhẹ bước vân du kết trọn đường.

Hồng Phúc

*0* *0*

HỌA Y ĐỀ

CẢM NIỆM ĐẢN SANH

Khánh Đản trần gian rộn ngát hương

Ta bà cõi tạm xoá mù sương

Hoằng khai chánh pháp soi muôn hướng

Phổ độ chân như chiếu vạn phương

Bốn biển quần sanh tôn diệu pháp

Năm châu tứ chúng ngưỡng linh vương

Môn đồ thiện tín từ bi hiện

Ánh đạo bừng lên khắp ngả đường

CẢNH THU (Hội An)

******   *0*  ******    

Thơ họa xin các bạn gửi về địa chỉ email :  huynhhuebmt@gmail.com

Như thế Ban Mai Hồng sẽ có thể post lên thành bài thơ họa với hình ảnh trang trọng hơn.

Mong được sự hưởng ứng của các anh chị em

Xin cám ơn tất cả các bạn vì một Mùa Phật Đản an lạc hoan ca.

Ban Mai Hồng


    

                            

19 bình luận

 1. Kính gởi chị Huệ. Theo lời giới thiệu của anh Phạm Phù Sa, tôi được biết trang Ban Mai Hồng , và xin gởi đến bài hưởng ứng hoạ thơ đản sanh, Sau cũng xin góp ý chị . Chị cũng nên mở thêm một mục hộp thư của chị hoặc của Ban biên tập để khi gởi bài được thuận tiện. Nếu gởi qua mục bình luận ( comment ) sẽ không thể hiển thị hình ảnh.
  Xin cám ơn.

  Sau đây là thơ hoạ.

  NÉN TRẦM THƠ KHÁNH ĐẢN

  Kính hoạ vận bài thơ Cảm niệm đản sanh của tác

  giả Kim Tâm.
  Quỳ trước điện hồng nghi ngút hương
  Nhìn lên bảo toạ nhạt nhoà sương
  Hồn Kỳ Nam gởi về Đông hướng
  Dạ Bảo Châu cung vọng Phật phương
  Bạch Tượng sáu ngà đời mãi nhắc
  Kim Liên 7 đoá sắc còn vương
  Trầm thơ một nén dâng từ phụ
  Khánh Đản trăng vui trải vạn đường
  Hùng Phương

  Nguyễn Hùng Phương.

 2. Xin hoan nghênh anh Nguyễn Hùng Phương đã nối vần theo đề nghị của anh Phạm Phù Sa cho bài thơ của thầy Thích Hạnh Niệm, ( tác giả Kim Tâm)
  .
  Bài thơ họa của anh hay lắm, rất hợp vần mà diễn đạt được tích xưa về Phật đản như Bạch tượng, 7 đóa sen vàng…

  (À, về địa chỉ liên lạc cho thư và bài đã có nêu trên mục Giới Thiệu đầu trang Ban Mai Hồng, nhưng cũng đã nhắc lại trên bài này.)

  Cám ơn anh và mong chào đón những bài thơ hoạ tiếp của các bạn xa gần.
  😛 🙂 😛

 3. Hay lắm Hùng Phương.
  “Hồn Kỳ Nam – gởi về Đông hướng
  Dạ Bảo Châu – cung vọng Phật phương”
  nhịp thơ đổi nghe lạ mà không thất niêm. Kỳ Nam quý và thơm hơn trầm nhiều . Chưa nghe ai dùng Hồn Kỳ Nam bao giờ. Đông hướng chỉ hướng đông, đất Ấn; còn Phật phương ( phương Phật ) ý chỉ tám phương Trời mười phương Phật, thật tuyệt.
  Câu kết của thầy Hạnh niệm chữ đường rất khó chọn ý tứ câu hoạ cho hay, nhưng Phương đã kết rất thuận :”Khánh Đản trăng vui trải vạn đường”. Mặc dù vậy , chữ vạn cũng chưa được tự nhiên cho lắm. nHưng câu 7 thì quá tuyệt : “Trầm thơ một nén dâng từ phụ” Hồn Kỳ Nam mà còn câu thơ ngạt ngào hương Trầm thì tôi chưa nghĩ tới. Bài này tự nhiên hơn bài KHÚC TRẦM HƯƠNG XANH của tôi đấy. Bái phục.
  PPS

 4. Cả hai bài thơ họa của anh PPS và anh Hùng Phương cùng với bài của thầy THN đều hay mỗi vị mỗi kiểu. Thích thật.

  Cám ơn anh PPS đã giới thiệu.

  Xin hồng ân chư Phật mang an lạc đến với Thầy và hai vị trong Mùa Đản Sanh !

 5. Thật là thống khoái , thống khoái ! diễn đàn BMH lại được đón thêm 2 cao thủ đường thi Tú Yên và Thuỳ Hương. Hai bài hoạ là hai bông hoa tuyệt mỹ . nhưng nhờ chị Huệ chỉnh giùm :

  Một vị sao sáng hàng Bồ tát ( chừ vị sửa lại là vì mới đúng ).
  Mong diễn đàn càng lúc càng náo nhiệt “Đại hội quần hùng ” hi hi…

 6. Đúng vậy Phù Sa ơi
  Hai bài thơ họa đọc lên nghe thực khoan khoái!
  Chào đón hai bông hoa quý của thi đàn. 😛

  **
  À quên, sửa lại chữ vì rồi, nhưng là từ bài gốc có chữ “vị” nha.

  🙂

 7. Hân hạnh thay, vườn Hồng Ban Mai thêm rạng rực những màu hoa trước ngày khánh lễ. Hy vọng vườn hoa sẽ tiếp tục nở rộ thêm nhiều sắc hoa đến từ mọi miền đất nước. Đã có nhiều bài “Cảm niệm đản sanh” thuộc thể thơ khác thất ngôn bát cú cũng góp mặt tại đây. “Mỗi bông mỗi vẻ , mười phần vẹn mười”. Được sự uỷ nhjệm của chủ nhiệm trang xin cảm tạ quý thầy, các đạo hữu , các thi hữu gần xa dã hoà chung nguồn cảm niệm của TT Kim Tâm , Phù Sa và BBT trang BMH, Hương Sen.
  Mong nhận được nhiều hơn sự hưởng ứng.
  Kính chúc quý vị thường lạc.

 8. Chú Phù Sa thực là có duyên họa thơ Đường.

  Từ bài đầu của chú họa thơ thầy Kim Tâm đến giờ cháu đọc được thêm 10 bài nữa mà bài nào cũng hay.

  Bây giờ nhờ đọc bài Thơ Đường- Thất ngôn bát cú, cháu mới hớ lại mấy bài thơ Thu điếu…của Nguyễn Khuyến, Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan đã học khi xưa và cảm nhận cái hay của thơ Đường ở đây .

  Mấy từ theo vần “hương, sương, phương, vương, đường ” lặp đi lặp lại mà ý không lặp mới thiệt là hay.

  Xin cám ơn Thầy – Tác giả Kim Tâm, chú Phù Sa và tất cả nhà thơ đã họa vần.

  Thơ nào cũng hay và đầy ý nghĩa, mừng Phật Đản sanh. Tiếc thay, cháu không biết làm thơ. Cháu chỉ biết ăn chay và làm những việc thiện nho nhỏ thôi.

 9. Thế cháu mới là Ban Mai chứ. Làm việc thiện nhỏ hay lớn đều tốt. Việc thiện là cốt ở cái tâm mình , xuất phát điểm chứ không phải mục đích là chính . Cháu hiểu điều này không? ví như cháu giàu có , bỏ tiền ra giúp người nghèo cả tỷ đồng , nhưng đổi lại cháu muốn lấy lại được hơn thế thì cái ý nghĩa nó giảm đi nhiều., phải không? Còn ăn chay rất tốt, ít nhất là về mặt y học .Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn chay có lợi cho sức khoẻ nhiều . Chú làm thơ Đường luật từ rất lâu, cũng như cháu, thoạt đầu biết sơ sơ nhưng mạnh dạn giao lưu với các bậc anh chị, chú bác dần thích nghi. Cháu thử xem. Khi đã làm được thơ luật Đường thì mình làm thơ tự do sẽ rất có lợi, vì tính chất kiệm lời , súc tích , cô đọng của nó.
  Cám ơn Ban Mai về những cảm nhận chân tình. Chúc cháu nhiều niềm vui.

 10. Ban Mai ạ. Đúng vậy, tất cả các bài đều hay. đặc biệt có sự tham gia của các Thầy tại Sài Gòn, Nha Trang…và có sự hiện diện của Nhà Thơ, Thầy giáo Đinh Vũ Ngọc, một “cây đa, cây đề” trong làng thơ, đặc biệt là Đường thi. Trước đây ( trước 1975 ) ông từng được anh em văn nghệ phong là “Thi vương” đấy. Các nhà thơ Trà Kim Long, Thương yến Tử…tại Nha Trang, TPHCM…Ngoài ra Thầy Doãn Lê là Nhà thơ, giáo viên Anh Ngữ ) , Chú Tú Yên, cô Thuỳ Hương là ban biên tập của Đặc san Hương Sen tại Quảng Nam đó .
  Trang Ban Mai Hồng có thêm mục Đường thi xướng hoạ cũng hay hay. Xin Cám ơn Ban Mai Hồng và Cô giáo Huệ.

 11. Ban Biên tập trang Ban Mai Hồng và các bạn đọc rất hoan hỉ chào đón những tác giả thơ từ nhiều miền trên đất nước.

  Mấy ngày qua, những bài thơ họa của các Thầy, các anh chị em thi hữu gửi về, đã thêm những nét đẹp mới, trong lành, tươi sáng cho trang web.

  Đến nay chúng ta đã được thưởng thức 13 bài họa thơ của Đại Đức Thích Minh Niệm từ 13 tác giả, trong đó có 2 bài của các Thầy Thích Giác Chính (Hội An), Thích Thiện Thông ( Khánh Hòa),anh Hùng Phương ( gửi bài đầu tiên tiếp nối anh Phù Sa) anh Doãn Lê ( Hội An) ngoài bài thơ họa, có một bài cảm tác Trăng Viên Mãn. Mỗi bài một vẻ đẹp riêng, ai đọc cũng sẽ cảm nhận được những cái hay về thơ Đường, như gieo vần, niêm luật và đối rất chỉnh trong từng bài, dù là một người không biết làm thơ:

  “Lộc Uyển khai quyền siêu sáu nẻo
  Kỳ Viên hiển thiệt nhiếp mười phương”

  “Gót ngọc sen hồng nâng bảy bước
  Lời vàng pháp diệu toả mười phương”

  “Chân kinh hướng thiện về muôn bến
  Chánh pháp hoằng khai dậy bốn phương”

  “Hoàng cung thác chất, Kim Cương Trí
  Đâu Suất giáng thần, Hộ Pháp Vương”

  ……..

  Còn nhiều những nét độc đáo trong từng bài, mà “bản thân không dám múa rìu qua mắt thợ”, chỉ là cảm nhận riêng của một Phật tử.

  Mấy hôm nay số lượng các bạn truy cập đọc bài Đường thi Xướng Họa này nằm trong số những bài được đọc nhiều nhất trong ngày, chứng tỏ sức thu hút của các bài thơ.

  Quả là không sai khi nói:

  Mỗi bài một nét đẹp riêng
  Họa thơ – thơ họa gieo duyên đẹp đời
  Hoa thơm – tâm ý thành lời
  Mừng ngày Phật đản – sáng ngời niềm tin
  Thiện căn sinh tại tâm mình
  Chúc nhau tinh tấn, hạt lành mười phương
  Ban Mai Hồng đón ánh dương
  Chúng ta nguyện bước theo đường tuệ minh.

  Xin chân thành gửi lời cám ơn Thầy Thích Hạnh Niệm, Quý Thầy Thích Giác Chính (Hội An), Thích Thiện Thông ( Khánh Hòa), anh Phạm Phù Sa, anh Doãn Lê, Ban Biên Tập của Đặc san Hương Sen và tất cả các anh chị em thi hữu xa gần đã hưởng ứng họa thơ- tạo thêm một nét đẹp cho Ban Mai Hồng từ những vần thơ muôn phương.

  Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ tất cả chúng ta
  Kính chúc an lạc và tinh tấn.

  Huỳnh Huệ

 12. Kính Thưa quý Thầy và Ban biên tập Hương Sen .Hồng Phúc đọc những vần thơ của quý thầy quá hay .Hồng Phúc là người Catholic nên rất muốn tìm hiểu về Phật Giáo nên mạo muội họa mấy vần thơ có gì chưa chuẩn mong quý Thầy và Ban Biên tập lương thứ . Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Thầy cùng quý anh chị em một mùa Phật Đản vạn sự kiết tường an lạc .

  ÂN ĐỨC CỦA NGÀI

  Ân đức của Ngài tỏa ngát hương
  Đạo sư huyền diệu ẩn màng sương
  Cứu nhân thoát khỏi vòng sinh tử
  Độ thế đưa về cực lạc phương
  Mơ ước dòng đời tâm chẳng vướng
  Niềm mong cuộc sống dạ không vương
  Từ bì ,hỉ xã làm chân lý
  Nhẹ bước vân du kết trọn đường .

  Hồng Phúc

 13. Cháu cám ơn Chú Sa và chú Phương đã giúp cháu hiểu thêm về việc thiện cốt ở tâm mình và Cô Huệ cũng thế trong bài thơ phản hồi ở trên.
  Cháu rất vui được đọc nhiều bài thơ họa trên Ban Mai Hồng: tuyệt vời trong mùa Đản sinh.
  Sáng sớm nay được đọc bài của chú Phúc càng thấy hưng phấn để học thi. Còn lâu cháu mới kết thúc năm học ạ.

  Kính chúc các chú dồi dào sức khỏe, vui làm thơ

 14. Chào Hồng Phúc,

  Thật quí hóa vì người họa bài này- Hồng Phúc- tác giả thơ của Ban Mai Hồng. Là một tín hữu Ky Tô giáo, nhưng người bác sĩ này luôn gắn bó và đóng góp nhiều cho hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe cho trẻ cô nhi và người già neo đơn tại chùa Bửu Thắng, Buôn Hồ nơi anh đang công tác từ nhiều năm qua

  Sư cô Huệ Hướng trụ trì, cùng Phật tử rất trân trọng những công sức của anh.

  Mình cũng biết Hồng Phúc trong dịp Lễ Phật đản 2009 khi cùng ngồi một bàn dùng cơm chay với nhau tại chùa và từ đó mời anh cộng tác đến nay.

  “Hoan hô Hồng Phúc nhà mình
  Tốt đời đẹp đạo tâm tình hiến dâng”

 15. Chị chi Huệ và Cháu Ban Mai ..Cảm ơn những gì cảm nhận của Chị và cháu Mai .Nhưng đâu có gì chỉ một chút tấm lòng dành cho những mãnh đời bất hạnh chị ạ .Hy vọng cuộc đời ngày mai sẽ tốt đẹp hơn . Kính chúc chị và cháu Ban Mai và tất cả mọi người thật nhiều hạnh phúc trong ngày Đản Sanh .
  Hồng Phúc

 16. A ha…mấy hôm nay máy hỏng nên không lên mạng được . Bây giờ mới biết Hồng Phúc ở Buôn Hồ. Cùng quê với Lê Thi ? Bác sỹ nhà thơ hoạ thơ Đường cũng Zách quá hén . Thật quý bởi những tấm lòng. Dù Ki Tô Giáo, Tin Lành hay Phật giáo đều có chung một điều : Hướng con người đến CHÂN-THIỆN-MỸ phải không? Tốt đời, đẹp đạo mà.
  Chúc Hồng Phúc hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.
  Tiếc quá. Sắp đến Phạm lưu Đạt ở Mỹ về , sẽ có một chuyến “Buôn Hồ du ký” giới thiệu sách văn học và làm từ thiện. Dạo này PS bận quá chứ không thì cũng tháp tùng , kéo lên Buôn Mê hành chị Huệ , Đàm Lan và Phúc, Thi… cho ghét PS luôn.

 17. Ồ lại có sự hiện diện của Nhà văn Nguyễn Một nữa đây. Chỉ có thể là anh thôi Dạ Thảo Linh -Nguyễn Một, đồng hương xứ Quảng có phải.? Dạo này hết ở Đồng Nai rồi sao dạt ra thủ đô vậy ? phiêu bạt giang hồ ghê. Qua đây xin cám ơn tập “Đất trời vần vũ” mà anh đã tặng , gửi qua anh em mang về, chưa có dịp để nói cám ơn. Vậy là trang BMH có uy lắm đó chị Huệ à. Có duyên nữa, nhiều cây bút uy tín tham gia là một tín hiệu vui đấy.
  Kính nhà văn Nguyễn Một khoẻ, viết sung hơn nha.
  PPS

 18. Chào anh Phạm Phù Sa ! Thật nhân duyên kỳ ngộ HP có nghe Lê Thi nói nhiều về anh, một nhà thơ rất tuyệt vời .Có lần HP có phản hồi thơ Anh nhưng không được anh trả lời nên cũng ngại không dám phản hồi tiếp .Còn Anh Nguyễn Một rất dễ thương anh à ,Em có ra Hà Nội gặp anh ấy và về thăm nhà anh tại Bình Nguyên Bình Sơn Quảng Ngãi .Anh ấy sống rất tuyệt vời và Chùm thơ Về Mẹ của Anh ấy hết chê . Xin chúc anh Phù Sa luôn bồi đắp cho dòng thơ mãi mãi xanh anh nhé .Hẹn gặp anh tại Buôn Hồ cố gắng nha Anh .
  Thân chào .
  Hồng Phúc

 19. Hồng Phúc ơi. Thực ra mình rất bận , nhất là dịp bầu cử này. Văn hoá thông tin mà. Các ngày lễ thì lu bù …kèn…trống, cờ xí. Mình có gởi bài tham gia với chị Huệ nhưng lại ít comment. Nhiều tác giả , trả lời người này , không trả lời người kia cũng mất lòng lắm , nhưng mình biết Phúc, Thi, Đạt, Hoà…là người nhà cả, sẽ phân trần sau. Thật tình xin cáo lỗi nhé Bác sỹ . Chuyện đi Buôn Hồ có lẽ không khả thi đâu HP ơi. Nếu HP đi được với Đạt thì gặp nhau ở Quế Sơn thì khả dĩ. Nhưng trái đất tron, biết đâu sẽ gặp sớm . Chúc khoẻ nhé .

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: